Dagligvarebransjen skal granskes ytterligere

Del

Det er få aktører og det er vanskelig for nye å etablere seg i dagligvarebransjen. Derfor går regjeringen dagligvarebransjen etter i sømmene. Styrket håndheving av konkurranseloven er et målrettet tiltak mot adferd som svekker konkurransen.

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (til høyre) og konkurransedirektør Lars Sørgard. Foto: Trond Viken, NFD
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (til høyre) og konkurransedirektør Lars Sørgard. Foto: Trond Viken, NFD

I november varslet næringsministeren at regjeringen ville styrke håndhevingen av konkurranseloven i dagligvarebransjen.

- Konkurransetilsynet kan dermed senke terskelen for hvilke saker som etterforskes og de skal drive mer omfattende markedsovervåking. For at vi forbrukere skal få matvarer av høy kvalitet til lavest mulig pris er effektiv konkurranse i dagligvarebransjen helt avgjørende, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Nå setter Konkurransetilsynet i gang arbeidet, blant annet ved å ansette enda flere som skal jobbe direkte med dagligvarebransjen. Konkurransetilsynet vil dermed bli mer synlige og ha tettere kontakt med dagligvarekjedene og leverandørene.

Regjeringen kommer til å foreslå for Stortinget en styrking av Konkurransetilsynet. Totalt øker Konkurransetilsynetinnsatsen mot dagligvaremarkedet med 6-7 stillinger.

- Dette betyr at vi raskere vil følge opp tips og klager. Vi kan behandle flere saker enn i dag, sier konkurransedirektør Lars Sørgard.

Nå skal det jobbes enda tettere med å gå dagligvarebransjen etter i sømmene. Et av tiltakene er å kartlegge om det er store forskjeller i innkjøpspriser fra en leverandør til de ulike dagligvarekjedene.

- Innkjøpsprisene har stor betydning for lønnsomheten til dagligvarekjedene og dermed konkurransen mellom dem, sier næringsminister Torbjørn Røe Isaksen.

Konkurransetilsynet har jobbet med en kartlegging av innkjøpspriser i hele høst, på oppdrag for departementet. Nå skal kartleggingen utvides ytterligere. Dersom undersøkelsen viser store forskjeller, må dette vurderes videre.

Priv til red:
Både næringsministeren og konkurransedirektøren deltar på NHHs dagligvarekonferansen Food 2019 tirsdag 12. mars og er tilgjengelig for media der klokka 09.50.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (til høyre) og konkurransedirektør Lars Sørgard. Foto: Trond Viken, NFD
Næringsminister Torbjørn Røe Isaksen (til høyre) og konkurransedirektør Lars Sørgard. Foto: Trond Viken, NFD
Last ned bilde

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom