OsloMet

Curt Rice ansatt som rektor for fire nye år

Del

Styret ansatte 25. oktober Curt Rice som rektor ved OsloMet for en ny fireårsperiode, med start 1. august 2019.

Rektor Curt Rice ved OsloMet.
Rektor Curt Rice ved OsloMet.

- Styret har i dag ansatt en godt kvalifisert rektor for den neste perioden, som viser sterkt engasjement for OsloMet sitt samfunnsoppdrag. Curt Rice har levert effektivt i tråd med de målsetninger han og styret har jobbet etter til nå, først og fremst ved å få gjennom universitetsakkreditering, og ved at institusjonen har tatt en langt mer synlig posisjon i sektoren og samfunnet for øvrig. I tillegg er vi godt på vei med profesjonalisering av organisasjonen, sier styreleder Trine Syvertsen.

- At han har inngående kunnskap om institusjonen og prosessene vi er i, har selvsagt stor betydning for kontinuiteten i den gode utviklingen universitetet er inne i. Jeg ser frem til å samarbeide videre med Rice om å etablere OsloMet som en enda mer sentral aktør og samarbeidspartner for våre omgivelser, sier Syvertsen.

Styrelederen poengterer at det har vært en grundig prosess.

- Det er en omfattende prosess å ansette en rektor, og det er mange som har lagt ned mye arbeid med intervjuer og vurdering av flere kandidater, sier Syvertsen.

Motivert Rice

- Jeg er veldig glad for å ha fått tillit til å fortsette i en jobb jeg trives virkelig godt i, og som jeg opplever som svært meningsfull, motiverende og utfordrende, sier Curt Rice.

Curt Rice ble ansatt som rektor ved daværende Høgskolen i Oslo og Akershus 1. august 2015, og kom den gangen fra en professorstilling ved Institutt for språkvitenskap ved Universitetet i Tromsø (UiT).

Den gangen sa Rice at han gledet seg til å skrive institusjonens neste kapittel sammen med studenter, ansatte og samarbeidspartnere. Rice opplever i dag å være godt på vei i et svært spennende kapittel, og er veldig motivert for å skrive videre.

- Vi har kommet langt på tre år - vi har blitt universitet og tatt en tydelig posisjon i samfunnsdebatten, og utvikler kontinuerlig kvaliteten på utdanningen og forskningen vi driver. Dette arbeidet skal vi fortsette med, i tillegg til at jeg gleder meg til å utvikle nye spennende satsingsområder fremover.

Det betyr mye for Rice å forbli en del av OsloMet-kollegiet.

- Mest av alt gleder jeg meg til å fortsette samarbeidet med alle de dyktige og dedikerte kollegene jeg har ved OsloMet! Jeg har blitt kjent med mange frem til nå, og det er flott å få mulighet til å bli kjent med enda flere fremover.

- Jeg setter stor pris på jobben alle ansatte gjør for institusjonen vår, og ikke minst for kunnskapsutviklingen i samfunnet og våre medmennesker rett og slett!, sier rektor Rice.

Omfattende ansettelsesarbeid

Ansettelse av rektor er gjort såpass lenge før tiltredelsestidspunkt fordi vedkommende skulle ha mulighet til å være med å ansette nye prorektorer og øvrig åremålsansatte.

Et bredt sammensatt innstillingsutvalg på 25 medlemmer fra organisasjonen har hatt rådgivende funksjon i arbeidet med ansettelsen, blant annet ved å bistå med å finne kandidater og velge ut hvem som skulle intervjues. De var også til stede i den siste intervjurunden.

Utvalget valgte også et innstillingsråd på seks medlemmer som har hatt oppgaven med å gjennomføre intervjuer og komme med den endelige innstillingen til styret.  

Les tidligere sak om rektorutlysningen og ansettelsesprosessen: https://tilsatt.hioa.no/siste-nytt/-/nyhet/utlysning-av-rektorstilling   

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Rektor Curt Rice ved OsloMet.
Rektor Curt Rice ved OsloMet.
Last ned bilde

Om OsloMet

OsloMet
OsloMet
Postboks 4, St. Olavs plass
0130 Oslo

67 23 50 00http://www.hioa.no

OsloMet – storbyuniversitetet (tidligere Høgskolen i Oslo og Akershus) har cirka 18.000 studenter og 2.100 ansatte, og har studier i Pilestredet, på Kjeller og i Sandvika.

OsloMet tilbyr et bredt spekter av høyere utdanning innen profesjonsrettede studier i Norge.

OsloMet er også en ledende leverandør av forskningsbasert kunnskap for velferdssamfunnet.

Følg saker fra OsloMet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OsloMet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OsloMet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom