Coop Norge

Coop Norge sier nei til GMO-mais

Del

Coop Norge vil ikke selge en genmodifisert mais som er foreslått godkjent i Norge. – Coop ønsker ikke å bidra til økt bruk av sprøytemidler, uansett hvor dette skjer, sier miljøsjef Knut Lutnæs i Coop Norge.

Coop Norge er medlem i Nettverk for GMO-fri mat og fôr og støtter nettverkets holdning til at landbruksproduksjonen nasjonalt og globalt bør gjøres mindre, og ikke mer, avhengige av kjemiske sprøytemidler.

Dagens GMO er ikke bærekraftig
Miljødirektoratets forslag om å tillate import av genmaisen 1507, som er modifisert til å tåle sprøytemiddelet glufosinat-ammonium er etter Coops mening ikke i tråd med genteknologiloven som sier at samfunnsnytte, bærekraft og etikk skal være selvstendige vurderingskriterier i tillegg til vurderinger av helse- og miljøeffekter for genmodifiserte organismer (GMO).

– Sprøytemiddelet glufosinat-ammonium, som maisen er modifisert til å tåle, er så farlig at det har vært forbudt i Norge i mange år, og skal fases ut i EU i 2017. Sprøytemiddelet kan føre til hjerneskader på mennesker og dyr og påvirke foster og forplantningsevne. Det kan også skade det biologiske mangfoldet i dyrkingsområdene., sier Knut Lutnæs, miljøsjef i Coop Norge.

Forbrukerne har rett til å vite og rett til å velge

– Som Norges største forbrukereide organisasjon er vi opptatt av at våre 1,5 millioner medeiere og kunder skal kunne treffe informerte valg om de varer de kjøper. Coop legger føre-var prinsippet til grunn, og ønsker mer uavhengig forskning på mulige langsiktige konsekvenser for mennesker, dyr og miljø av genmodifiserte organismer, sier Lutnæs.   

Coop er i likhet med øvrige organisasjoner i Nettverk for GMO-fri mat og fôr ikke prinsipielt mot genteknologi eller GMO. Coop vil imidlertid ikke selge dagens GMO-er, som i stor grad er produsert for å tåle sprøytemidler som kan medføre skader på mennesker og miljø på produksjonsstedet. Coop ber derfor Regjerningen nedlegge forbud mot sprøytemiddelresistente GMO-er til mat og fôr.

For mer informasjon, kontakt:

Knut Lutnæs, miljøsjef Coop Norge Handel, 905 42 323 eller mail knut.lutnaes@coop.no 

Nøkkelord

Bilder

Miljøsjef i Coop Norge Handel, Knut Lutnæs
Miljøsjef i Coop Norge Handel, Knut Lutnæs
Last ned bilde

Om Coop Norge

Coop Norge
Coop Norge
Østre Aker vei 264
0915 Oslo

https://www.coop.no

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og driver i dag ca. 1.250 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Obs!, Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked, og Matkroken. I tillegg driver Coop ca 120 byggevarehus i kjedene Obs! Bygg, Extra Bygg og Coop Byggmix. Coop har også flere faghandelsprofiler i ulike bransjer, for eksempel elektro. Coop eies av kundene gjennom deres medlemskap i deres lokale samvirkelag. Coop har i dag 1,5 millioner medlemmer/medeiere. Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge som administrerer og drifter alle fellesoppgaver for lagene.

Følg saker fra Coop Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Coop Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Coop Norge

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom