Color Line

Color Line med landstrømanlegg i alle sine havner i Norge

Del

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen åpnet lørdag 26. august Color Lines fjerde og siste landstrømanlegg i Norge. Med det nye landstrømanlegget i Sandefjord, har selskapet sluttført et omfattende miljøprogram i havnene. Programmet startet i Oslo i 2011, fortsatte i Kristiansand i 2014 og i Larvik i 2016, med avslutning i Sandefjord i august 2017. Samlet gir satsingen til Color Line på landstrøm i havnene en årlig besparelse av utslipp med 10 000 tonn CO2, som tilsvarer utslipp fra mer enn 5 000 biler.

Landstrømanlegget i Sandefjord er dimensjonert for både Color Viking og verdens største plug-in hybrid skip MS Color Hybrid. Når Color Hybrid settes i drift våren 2019, vil landstrøm-anlegget også fungere som en hurtiglader. - Skipet vil derfor ha full batteridrift inn- og ut fjorden til Sandefjord indre havn, og det vil ikke være utslipp til luft av skadelige miljøgasser eller nitrogen- og svovelforbindelser verken i havnen eller i området langs fjorden, sier konsernsjef Trond Kleivdal i Color Line.

Landstrømanlegget gjør at Color Viking kan slå av motorene ved landligge, og dermed redusere CO2 utslippet med 2 500 tonn i året. Dette tilsvarer utslippsmengden til 1 350 biler eller 300 bolighus i året. Samlet gir satsingen til Color Line på landstrøm i havnene en årlig besparelse på utslipp av 10 000 tonn CO2, som tilsvarer utslipp fra mer enn 5 000 biler.  Utslippene av NOX, SOX og svevestøv går betraktelig ned, noe som vil gi renere luft i byene. I tillegg vil støyen bli vesentlig redusert.

Color Lines miljøstrategi preger rederiets satsinger.– Investeringene bidrar til en mer lønnsom, bærekraftig og miljøvennlig drift, og Color Lines miljøsatsing er viktige bidrag og et skritt nærmere visjonen til norsk skipsfart om nullutslipp av skadelige stoffer, sier konsernsjef Kleivdal.

Color Line er Norges største og et av Europas ledende cruise- og transportrederier, og er i dag det eneste rederiet i den internasjonale passasjer- og godstrafikken til og fra Norge med skip registrert i norsk skipsregister, og med norsk eierskap og norsk hovedkontor.

Nøkkelord

Kontakter

Dokumenter

Om Color Line

Color Line
Color Line
PB 1422 Vika
0115 Oslo

22 94 44 00http://www.colorline.no

Color Line AS er blant Europas ledende rederier innen Europeisk nærskipsfart med ca 2 300 årsverk i fire land. Selskapet har en flåte på seks skip, og opererer fire internasjonale linjer mellom syv havner i Norge, Tyskland, Danmark og Sverige. Selskapets aktiviteter inkluderer person- og godstransport, konferanse, hotelldrift, restauranter, butikker, underholdning og turproduksjon. Color Line transporterer årlig i underkant av fire millioner passasjerer fra og til Norge. Color Line har de senere årene investert nærmere åtte milliarder kroner i nye skip og infrastruktur. Selskapet er det eneste rederiet i den internasjonale passasjertrafikken til og fra Norge med norsk hovedkontor og med skip i norsk register. Color Lines visjon er å bli Europas beste rederi innen cruise og transport fra et norsk ståsted. http://www.colorline.no/om_oss

Følg saker fra Color Line

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Color Line på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Color Line

World’s largest plug-in hybrid vessel awarded Next Generation Ship Award30.5.2017 16:18Pressemelding

At the opening ceremony of the Nor-Shipping exhibition today, the ‘Color Hybrid’ plug-in hybrid ship was announced the winner of the Next Generation Ship Award. With a focus on innovation, the Award honors the most promising design for ships that will be at sea in the coming decade. The vessel has been designed by Fosen Yard and is being constructed by Ulstein Verft for ship owner Color Line. The Award was handed out by H.R.H Crown Prince Haakon of Norway.

Verdens største plug-in hybridskip er tildelt Next Generation Ship Award30.5.2017 13:17Pressemelding

Ved åpningsseremonien til Nor-Shipping-utstillingen i dag, ble plug-in hybridskipet med arbeidsnavnet «Color Hybrid» kåret til vinner av Next Generation Ship Award. Med fokus på innovasjon, hedrer prisen det mest lovende design på skip som skal sjøsettes det kommende tiåret. Fartøyet er designet av Fosen Yard og bygges av Ulstein Verft for eieren Color Line. Prisen ble utdelt av H.K.H. Kronprins Haakon.

Et godt år for Color Line i 201630.3.2017 08:50Pressemelding

Color Line hadde i 2016 en omsetning på nærmere fem milliarder kroner, og oppnådde et driftsresultat på vel en milliard kroner. Driftsresultatet er påvirket positivt av økt verdi per kunde og økt produksjon, godt hjulpet av lavere oljepris, en gunstig norsk valuta og en styrket tilskuddsordning for sysselsetting av norske sjøfolk. Kostnadsbasen i selskapet er samtidig redusert til lavere nivåer sammenlignet med tidligere år.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom