Codan Forsikring

Codan forsikrer mot cyberangrep

Del

Codan Forsikring lanserer nå et eget tilbud for virksomheter som vil sikre seg mot cyberangrep og konsekvensene disse kan få for virksomheten. Antall cyberangrep er økende, og det samme er kostnadene og konsekvensene.

– Norske virksomheter har fortsatt et noe naivt forhold til den trusselen de står overfor, sier administrerende direktør Stefan Langva i Codan Forsikring.

Selskapets nye tilbud til bedriftsmarkedet er en egen cyberforsikring. Internasjonalt har RSA-konsernet, som Codan Forsikring er en del av, allerede etablert tilbudet i flere land.

– Det er flere faktorer som gjør at vi nå lanserer cyberforsikring i Norge. Vi opplever etterspørsel fra flere bransjer, antallet forsøk på angrep vokser og kostnadene ved å få løst problemene i etterkant øker. Mange av forsikringene på markedet dekker kun enkelte kostnader forbundet med et angrep, mens denne forsikringen dekker alt kundene trenger, sier Langva.

 Selskapets forsikring dekker både bistand for å avbryte angrep, gjenopprette driften av systemene og dekker eventuelt avbrudd som følge av et angrep. Kun et fåtall av små og mellomstore virksomheter har kompetanse på å rydde opp etter et angrep.

 – De fleste har en IT-funksjon og systemer som gir normalt god sikkerhet og god driftsstabilitet, men spres et datavirus i systemet eller uvedkommende får tilgang på informasjonen der, har de fleste selskaper ingen mulighet for å løse problemet alene. Det fører ofte både til store kostnader og i en del tilfeller også tap av anseelse i markedet. I tillegg pålegger de nye personvernreglene som kommer til våren, virksomheter en varslingsplikt. Dette gjør at virksomheter nå får et nytt insentiv for å sikre og forsikre seg og få kompetent bistand med en gang en hendelse oppstår, sier han.

 Codan Forsikrings tilbud gjelder alle angrep, både angrep på selskapets egne systemer, de som kommer via skytjenester eller via hostingløsninger. Forsikringen dekker både stasjonære og mobile enheter. Varslings- og kompetansesenteret er døgnbemannet.

– Vi starter umiddelbart arbeidet med å begrense skaden, sikre data, gjenopprette systemer og stenge sikkerhetshull. I tillegg omfatter forsikringen en avbruddsdekning. Den dekker tap som følge av at virksomhetens normale drift ikke kan opprettholdes, slik at et angrep som påvirker driften betydelig ikke velter virksomheten, sier han.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om Codan Forsikring

Codan Forsikring
Codan Forsikring
Verkstedveien 3
0277 Oslo

06300http://www.codanforsikring.no

Codan Forsikring er en totalleverandør av skadeforsikringer til privatpersoner og næringsliv i Norge. Vi selger forsikringer innen primærområdene bil, hus, innbo og reise. Innenfor næring dekker Codan Forsikring hele bedriftens forsikringsbehov.

I Norge er vi 250 ansatte og ledes av Stefan Langva, Administrerende direktør.

Sammen med Trygg-Hansa i Sverige og Codan i Danmark er vi et av Skandinavias største forsikringsselskap. Codan eies av RSA Group, ett av verdens ledende multinasjonale forsikringsselskaper med 9 millioner kunder i mer enn 100 land.

Følg saker fra Codan Forsikring

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Codan Forsikring på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Codan Forsikring

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom