MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Coca-Cola frikjent i MFU

Del

Coca-Colas juletrailer 2017 er ikke markedsføring særlig rettet til barn

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) har behandlet en klage på Coca-Colas juletrailer i 2017. Klageren mente at opplegget og markedsføringen av Coca-Colas juletrailer måtte anses å være markedsføring særskilt rettet til barn. MFU har vurdert de ulike elementene i kampanjen og har konkludert med at klager ikke får medhold.

Det betyr at Coca-Colas juletrailer i 2017 ikke er markedsføring særlig rettet til barn under 13 år og dermed ikke i strid med MFUs retningslinjer.

Vedtaket er enstemmig.

Kontakter

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.