Universitetet i OsloUniversitetet i Oslo

Christine Wergeland Sørbye er ansatt som CEO for Oslo Science City

Del

Oslo Science City skal bidra til å skape fremtidens næringsliv, nye arbeidsplasser og økt samspill mellom kunnskapsmiljøer, næringsliv og offentlig sektor

Oslo kommune, Universitetet i Oslo, Helse Sør-Øst RHF, Oslo universitetssykehus HF, SINTEF og Forskningsparken/Oslotech har gått sammen om å utvikle området fra Gaustad, Blindern, Marienlyst til Majorstua som innovasjonsdistriktet Oslo Science City. Den nye CEOen skal lede og koordinere utviklingsarbeidet.

- Jeg er veldig glad for å få Christine på plass og har stor tro på at hennes erfaring og kompetanse vil bidra til at Oslo Science City blir en suksess, sier Svein Stølen, styreleder i Oslo Science City og rektor ved Universitetet i Oslo.

Wergeland Sørbye kommer fra stillingen som spesialrådgiver i Oslo kommune og har i mange år jobbet med prosjekter som har som mål å utvikle Oslo som kunnskapshovedstad. Hun har blant annet hatt ansvaret for å utvikle Oslos kommunes campusstrategi.

-  Jeg gleder meg til å være med på å videreutvikle Oslo til en attraktiv kunnskapshovedstad, og henter masse motivasjon fra det nylig avsluttede arbeidet med Oslos campusstrategi, sier Wergeland Sørbye.

Osloregionen er allerede en nasjonal motor for etablering og vekst av nye bedrifter og et senter for kunnskap og løsninger. Potensialet er derimot større. Mer fysisk nærhet mellom studenter, forskere, oppstartsselskaper, investorer og næringsliv stimulerer til innovasjon og ny næringsutvikling.

-  Et kunnskapsbasert næringsliv krever tett kobling til avanserte FOU-miljøer, arbeidsmarkedet, offentlige institusjoner og sentrale byfunksjoner. Byer som lykkes med å integrere byutvikling og næringsutvikling, lykkes også ofte med å sikre innbyggerne høy livskvalitet. Derfor er arbeidet med Oslo Science City så viktig, sier Stølen.

Oslo Science City har som ambisjon å etablere seg som et av de viktigste innovasjonsdistriktene i Europa, og har tro på at konsentrasjonen av fremragende forskningsmiljøer og spennende innovasjonsaktivitet vil tiltrekke seg både nytt og etablert næringsliv.

- Skal vi lykkes med satsingen må vi samarbeide mer og bedre. Derfor blir det viktig å raskt få på plass en felles visjon og strategi for utviklingen av innovasjonsdistriktet, avslutter Wergeland Sørbye.

Wergeland Sørbye tiltrer 6. mai og vil ha arbeidssted i Forskningsparken.

For mer info, kontakt rektor og styreleder Svein Stølen via UiOs pressekontakt: pressekontakt@uio.no / 930 77 006

Kontakter

Pressevakt UiO: 930 77 006

Bilder

Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0316 OSLO

+47 22 85 50 50http://www.uio.no

Universitetet i Oslo er internasjonalt rangert som Norges fremste universitet, og har gitt og gir vesentlige bidrag til landets forskning, innovasjon og utdanning. Med 27 000 studenter og 6 000 tilsatte har UiO 8 fakultet, 2 museum og flere sentre. 

Følg saker fra Universitetet i Oslo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Oslo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Universitetet i Oslo

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom