MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

Candyking og Rema felt i MFU

Del

Oppstilling av godteri med Halloweendekor er markedsføring til barn

Matbransjens faglige utvalg (MFU) har behandlet en klage på en kampanje fra Candyking i i Rema. Kampanjen som gjaldt godteri, benyttet dramatisering av designelementer og tekst knyttet opp til Halloween. MFUs vedtak gir klager rett i at kampanjens bruk av virkemidler er markedsføring særskilt rettet til barn og dermed i strid med MFUs retningslinjer. MFU vurderer ikke kampanjen til å være uaktsom overfor ungdom. Vedtakene i MFU er enstemmige.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Om MFU - Matbransjens Faglige Utvalg

MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
MFU - Matbransjens Faglige Utvalg
℅ ANFO, Arbinsgate 2
0253 Oslo

+47 93 25 94 61http://www.mfu.as

Matbransjens Faglige Utvalg (MFU) ble etablert i 2013 for å sikre at markedsføring av visse typer mat og drikke til barn er innenfor bransjens retningslinjer. Alle kan klage på markedsføringstiltak via www.mfu.as. Helse og Omsorgsdepartementet og Barne, Likestillings og Inkluderingsdepartementet er inneforstått med det arbeidet som foregår i MFU.