Forsvarsbygg

BYGGER NY RUNDKJØRING PÅ E6

Del

Ei ny rundkjøring på E6 i Troms skal sikre trafikken til Forsvarets leirer i Målselv kommune.

Kontrakten er signert mellom Forsvarsbygg og Målselv Maskin for bygging av ny rundkjøring på E6 i Heggelia, Troms. Fv. Seksjonssjef Erik-Anders Helin i Forsvarsbygg og daglig leder i Målselv Maskin og Transport AS, Frank Eriksen. (Foto: Andrea Sofie Nilssen, Nye Troms)
Kontrakten er signert mellom Forsvarsbygg og Målselv Maskin for bygging av ny rundkjøring på E6 i Heggelia, Troms. Fv. Seksjonssjef Erik-Anders Helin i Forsvarsbygg og daglig leder i Målselv Maskin og Transport AS, Frank Eriksen. (Foto: Andrea Sofie Nilssen, Nye Troms)

Forsvarsbygg har fått oppdraget av Forsvarsdepartementet om bygging av ei ny rundkjøring. Etter anbudsprosessen er det nå signert en kontrakt med Målselv Maskin og Transport as om bygging av rundkjøringen på E6. Kontraktsverdien er på 27,5 millioner kroner inkl MVA.

Økt trafikk
Etter at nye Bardufoss leir i Rusta sto ferdig, har trafikken til og fra Forsvarets virksomhet økt betraktelig i krysset ved kapellet i Heggelia. Nå skal dette blir bedre, med ei ny rundkjøring med oppstart i høst og den skal stå ferdig i september 2018.
- Arbeidene som berører trafikken på E6 vil ikke starte opp før tidlig vår 2018, sier prosjektleder Knut Helge Grimstad i Forsvarsbygg.

Samarbeid
Prosjektet er et samarbeid mellom Forsvarsbygg og Statens Vegvesen, der fordelingsnøkkelen på kostnadene er 60/40 prosent. Den nye rundkjøringen skal bygges om lag 100 m sør for dagens kryss i Heggelia. I E6 bygges det en «miljøgate» med bl.a et opphøyd gangfelt og busslommer. Det vil også bli omlegging av gang- og sykkelveger tilknyttet rundkjøringen.

Infrastruktur
Det er mye infrastruktur som ligger i bakken i dette området, med kommunal vannledning, høyspentkabel, telekabler etc.

- Vi skal tilrettelegge trafikken i anleggsperioden på en best mulig måte med noe omkjøringer, slik at det ikke blir for store hindringer for trafikantene, sier prosjektleder Knut Helge Grimstad.

Bildetekst:
Kontrakten er signert mellom Forsvarsbygg og Målselv Maskin for bygging av ny rundkjøring på E6 i Heggelia, Troms. Fv. Seksjonssjef Erik-Anders Helin i Forsvarsbygg og daglig leder i Målselv Maskin og Transport AS, Frank Eriksen. (Foto: Andrea Sofie Nilssen, Nye Troms)

Skisse:
Ny rundkjøring på E6 Heggelia i Målselv kommune. Det skal ikke bygges fortau langs Kapellveien. Kommunen besluttet i sommer at det likevel ikke er nødvendig å bygge 2-sidig fortau langs denne.

Kontakter

Forsvarsbyggs pressevakt er tilgjengelig hver dag fra 7-19 og nås på telefonnummer 47 7777 47 eller epost pressevakt@forsvarsbygg.no

Bilder

Kontrakten er signert mellom Forsvarsbygg og Målselv Maskin for bygging av ny rundkjøring på E6 i Heggelia, Troms. Fv. Seksjonssjef Erik-Anders Helin i Forsvarsbygg og daglig leder i Målselv Maskin og Transport AS, Frank Eriksen. (Foto: Andrea Sofie Nilssen, Nye Troms)
Kontrakten er signert mellom Forsvarsbygg og Målselv Maskin for bygging av ny rundkjøring på E6 i Heggelia, Troms. Fv. Seksjonssjef Erik-Anders Helin i Forsvarsbygg og daglig leder i Målselv Maskin og Transport AS, Frank Eriksen. (Foto: Andrea Sofie Nilssen, Nye Troms)
Last ned bilde

Dokumenter

Om Forsvarsbygg

Forsvarsbygg
Forsvarsbygg
PB 405 Sentrum
0103 Oslo

815 70 400http://www.forsvarsbygg.no

Forsvarsbygg er eit statleg forvaltingsorgan underlagt Forsvarsdepartementet som utviklar, byggjer, driftar og avhendar eigedom for forsvarssektoren.