Byggenæringens Landsforening

Byggenæringen om NTP: Velg digitale løsninger

Del

– BNL er svært fornøyd med at det foreslås så mye som 1000 mrd kroner på Nasjonal transportplan (NTP) i neste planperiode. Det gir rom både for å ta igjen etterslep på vedlikehold, samt investere i gode samfunnsnyttige prosjekter. For å forvalte slike summer på best mulig måte må nå Stortinget stille tydelige krav til digitale løsninger, sier Jon Sandnes, adm. dir i BNL.

– For å skape gode og effektive bo og arbeidsmarkedsregioner er vi avhengige av et utvidet kollektivtilbud. Vi skulle ha ønsket at hele ICE - prosjektet ble realisert senest i 2029 og ikke i 2034, men samtidig er satsingen på en ekstra jernbanetunnel gjennom Oslo sentrum avgjørende for hele Østlandet.

Ringeriksbanen er også et viktig prosjekt som både korter ned reise tid mellom Oslo og Bergen og som skaper rom ytterligere utvikling og fortetting i aksen mot Hønefoss.

BNL er også positiv til at satsingen på bymiljøavtalene blir styrket, blant annet ved at staten tar halvparten av regningen på ny t-banetunnel under Oslo.

– Det er i og rundt de store byene at store deler av veksten i befolkningen kommer. Derfor er det viktig at byene får bygget ut og styrket infrastrukturen, sier administrerende direktør Jon Sandnes i Byggenæringens Landsforening (BNL).

Totalt skal det brukes om lag 1000 milliarder på samferdsel de kommende 12 årene. BNL er også opptatt av at staten velger å kreve digitale løsninger til de som skal gjennomføre og bygge prosjektene.

Regjeringen legger opp til at om lag 319 milliarder kroner skal brukes på jernbaneformål. Dette utgjør om lag 35 prosent av den totale økonomiske rammen. Videre er det foreslått 536 milliarder kroner til veiformål i tolvårsperioden. I plandokumentet settes 57 prosent av planrammen av til veiformål.

– Vi har alle et ansvar for å forvalte de enorme summene på en best mulig måte. Regjeringen peker på at transportetatene kan gi viktige bidrag til digitalisering i anleggsbransjen. Stortinget må derfor stille tydelige og ambisiøse krav til de som skal bygge om å velge digitale løsninger. Det vil gi betydelige gevinster for Norge som nasjon og for de som skal bygge, avslutter Sandnes.

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg saker fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Byggenæringens Landsforening

Rapport om flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen: Ledere med mest erfaring er minst kritiske til utenlandske ansatte18.9.2017 14:00Pressemelding

Rapporten "Flerkulturelle arbeidsplasser i byggenæringen" ble lansert av BNL i dag. – Rapporten viser at jo mer erfaring med egne utenlandske ansatte ledere har, jo mindre kritiske er de til utenlandske generelt. Det ligger også et lite utnyttet potensial i å dra nytte av kunnskap og erfaringer hos utenlandske arbeidstakere, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Frikjøp av data til en felles digital plattform for bygge- og anleggsnæringen er på plass26.6.2017 13:50Pressemelding

BNL, coBuilder, og Norsk Byggtjeneste har signert avtale om å frikjøpe innhold til byggenæringens digitale dataordbok. – Dette er en svært stor dag. Nå kan arbeidet med å kunne bygge en felles digital plattform komme i gang. Dette er også er en forutsetning for digitalisering av bygge- og anleggsnæringen, sier Jon Sandnes, adm. dir i Byggenæringens Landsforening (BNL).

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom