SINTEF

Byggenæringen mangler overordnede klimamål

Del

Hva skal til for å gjøre byggesektoren mer klimavennlig? En ny studie peker på overordnede klimamål, føringer for rehabilitering og digitalisering som sentrale virkemidler.

Bildet viser en liten enebolig som har blitt energioppgradert og samtidig fått bedre arealbruk og økt bokvalitet. Oppgraderingen inkluderer bla. etterisolering av yttervegger og tak samt nye vinduer og dører. Foto: Runa Bjørke
Bildet viser en liten enebolig som har blitt energioppgradert og samtidig fått bedre arealbruk og økt bokvalitet. Oppgraderingen inkluderer bla. etterisolering av yttervegger og tak samt nye vinduer og dører. Foto: Runa Bjørke

Mange hevder at byggesektoren har et stort potensial for å redusere energibruk og klimagassutslipp. Potensialet blir imidlertid ikke realisert, og prosjektet "Virkemidler som virker" (VIRKSOMT) har undersøkt hvorfor. Prosjektet har også sett på hva som skal til for at byggesektoren kan bidra til et grønt skifte. Prosessen og resultatene oppsummeres i en sluttrapport.

Ulike måter å vurdere utslipp fra byggesektoren

Rapporten konkluderer med at tiltak i byggesektoren anses for å ha lav klimaeffekt.

- Trolig skyldes den manglende viljen til å sette overordnede energi- og klimamål for byggesektoren at Norges kraftproduksjon i hovedsak kommer fra vannkraft. Dermed blir energibruken i byggesektoren betraktet som tilnærmet utslippsfri, sier seniorrådgiver i SINTEF Byggforsk, Ann Kristin Kvellheim.

Mangelen på overordnede klimamål for byggesektoren påvirker prioriteringer og dernest utforming og implementering av virkemidler. Et alternativt syn på energieffektiviserende tiltak i byggesektoren er at tiltakene bidrar til å frigjøre energi som kan benyttes til å redusere klimagassutslipp på andre områder. Ved å tenke på denne måten får tiltakene en helt annen betydning.

Mest å hente i eksisterende boligmasse

For at byggesektoren skal bli mer klimavennlig, er det vesentlig at den eksisterende boligmassen kan oppgraderes på en klimavennlig måte.

- Våre undersøkelser viser at det er vanskelig å finne effektive virkemidler for å få fart på rehabiliteringsmarkedet. Økonomiske insentiver er ikke nok i seg selv for å få boligeiere til å velge energioppgradering. Kanskje må vi få en Rehab-TEK, med krav til kostnadseffektive energitiltak ved rehabilitering, sier Kvellheim.

Avgjørende å lykkes med digitalisering

Det ligger også et betydelig klimapotensial i å digitalisere byggenæringen. Dersom byggesektoren lykkes med digitaliseringen, vil det kunne gi økt lønnsomhet og redusert klimafotavtrykk i hele byggets levetid. Bransjen har selv utformet et veikart for digitalisering hvor det fremgår at byggenæringen skal heldigitaliseres innen 2025. Likevel er byggenæringen en av de minst digitaliserte næringene til nå.

- Her må myndighetene bidra ved å bruke sin makt som byggherrer/-eiere og bestillere og stille krav til at de beste og mest fremtidsrettede løsningene blir tatt i bruk, avslutter Kvellheim.


Last ned rapporten

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Bildet viser en liten enebolig som har blitt energioppgradert og samtidig fått bedre arealbruk og økt bokvalitet. Oppgraderingen inkluderer bla. etterisolering av yttervegger og tak samt nye vinduer og dører. Foto: Runa Bjørke
Bildet viser en liten enebolig som har blitt energioppgradert og samtidig fått bedre arealbruk og økt bokvalitet. Oppgraderingen inkluderer bla. etterisolering av yttervegger og tak samt nye vinduer og dører. Foto: Runa Bjørke
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

SINTEF er et av Europas største forskningsinstitutt, med flerfaglig spisskompetanse innenfor teknologi, naturvitenskap og samfunnsvitenskap. SINTEF er en uavhengig stiftelse som siden 1950 har skapt innovasjon gjennom utviklings- og forskningsoppdrag for næringsliv og offentlig sektor i inn- og utland. SINTEF har 2000 medarbeidere fra 75 nasjoner og en årlig omsetning på over tre milliarder kroner.

Visjon: Teknologi for et bedre samfunn
www.sintef.no

Følg saker fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom