Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bydel Grorud i Oslo kåret til årets barne- og ungdomskommune

Del

I dag ble Bydel Grorud i Oslo kommune kåret til årets barne- og ungdomskommune. De fikk prisen for å inkludere barn og unge i omfattende områdeløft, og for å se sin unge befolkning som en viktig ressurs når store avgjørelser skal tas.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne delte ut prisen under  Barne- og ungdomskonferansen i Bodø.

Bydel Grorud utmerker seg spesielt ved å aktivt inkludere barn og unge i store og små avgjørelser. De har prioritert å innhente kunnskap om hvordan barn og unge i bydelen har det for å iverksette gode tiltak som også ungdom selv har fått være med og påvirke. Dette er spesielt viktig i et område hvor det er store sosiale forskjeller. Bydelen inkluder barn og unge i alt fra barn som forteller om skoleveien sin gjennom barnetråkk til ungdom som gjennom UngMed-prosessen får si ifra om hvilke behov de har i sitt nærområde. Det har gitt barn og unge mulighet til å bli hørt som bidrar til at området klarer å møte utfordringene sine på en god måte. Bydelen jobber også for å inkludere flere i organiserte fritidsaktiviteter. I år har mer enn 100 familier fått dekket utgifter til trenings- og medlemsavgift slik at personlig økonomi ikke hindrer barn og unge i å delta i organisert aktivitet.

Arbeid og planer for gode og inkluderende oppvekstsvilkår er viktig for å kåres til årets barne- og ungdomskommune. God dialog med barne- og ungdomsmiljøene står sentralt, og kommunens arbeid for å gi barn og ungdom direkte innflytelse lokalt tillegges stor vekt. I 2017 ble det særlig lagt vekt på at kommunen har igangsatt arbeide for ungdom som har falt fra, eller er i ferd med å falle fra skole og arbeidsliv og organiserte fritidsaktiviteter. Bydel Grorud har et omfattende arbeid for å forebygge frafall med eget ungdomsteam i NAV som følger opp ungdom som faller fra utdanning og arbeid. Også i dette arbeidet er ungdom aktivt med og får medvirke.  Det var ungdommer fra bydelen og bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreide som tok i mot prisen på vegne av alle som jobber for ungdom i Bydel Grorud.

Stort engasjement over hele landet
Årets Barne- og ungdomskonferanse arrangeres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i samarbeid med Sortland kommune som i fjor ble kåret til årets barne- og ungdomskommune. Årets barne- og ungdomskommune utnevnes annen hvert år under Barne- og ungdomskonferansen. Neste konferanse arrangeres dermed i samarbeid med Grorud bydel i Oslo.

Har du spørsmål om denne saken?

Anne Charlotte Fischer, tlf 466 15 062

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Stensberggata 27
0170 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Sammen for barn og unge utsatt for menneskehandel28.5.2018 07:00Pressemelding

Barn og unge som utsattes for menneskehandel og andre typer utnytting får sjelden muligheten til å fortelle sin historie på en meningsfylt og helhetlig måte. Østersjørådet og Nordisk Ministerråd mener at dersom myndighetene hadde lyttet til de unges erfaringer og meninger ville de unge fått en bedre oppfølging, og samfunnet ville bedre kunne identifisere og følge barn og unge som utsettes for overgrep og utnytting.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom