Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Bydel Grorud i Oslo kåret til årets barne- og ungdomskommune

Del

I dag ble Bydel Grorud i Oslo kommune kåret til årets barne- og ungdomskommune. De fikk prisen for å inkludere barn og unge i omfattende områdeløft, og for å se sin unge befolkning som en viktig ressurs når store avgjørelser skal tas.

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne delte ut prisen under  Barne- og ungdomskonferansen i Bodø.

Bydel Grorud utmerker seg spesielt ved å aktivt inkludere barn og unge i store og små avgjørelser. De har prioritert å innhente kunnskap om hvordan barn og unge i bydelen har det for å iverksette gode tiltak som også ungdom selv har fått være med og påvirke. Dette er spesielt viktig i et område hvor det er store sosiale forskjeller. Bydelen inkluder barn og unge i alt fra barn som forteller om skoleveien sin gjennom barnetråkk til ungdom som gjennom UngMed-prosessen får si ifra om hvilke behov de har i sitt nærområde. Det har gitt barn og unge mulighet til å bli hørt som bidrar til at området klarer å møte utfordringene sine på en god måte. Bydelen jobber også for å inkludere flere i organiserte fritidsaktiviteter. I år har mer enn 100 familier fått dekket utgifter til trenings- og medlemsavgift slik at personlig økonomi ikke hindrer barn og unge i å delta i organisert aktivitet.

Arbeid og planer for gode og inkluderende oppvekstsvilkår er viktig for å kåres til årets barne- og ungdomskommune. God dialog med barne- og ungdomsmiljøene står sentralt, og kommunens arbeid for å gi barn og ungdom direkte innflytelse lokalt tillegges stor vekt. I 2017 ble det særlig lagt vekt på at kommunen har igangsatt arbeide for ungdom som har falt fra, eller er i ferd med å falle fra skole og arbeidsliv og organiserte fritidsaktiviteter. Bydel Grorud har et omfattende arbeid for å forebygge frafall med eget ungdomsteam i NAV som følger opp ungdom som faller fra utdanning og arbeid. Også i dette arbeidet er ungdom aktivt med og får medvirke.  Det var ungdommer fra bydelen og bydelsdirektør Øystein Eriksen Søreide som tok i mot prisen på vegne av alle som jobber for ungdom i Bydel Grorud.

Stort engasjement over hele landet
Årets Barne- og ungdomskonferanse arrangeres av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) i samarbeid med Sortland kommune som i fjor ble kåret til årets barne- og ungdomskommune. Årets barne- og ungdomskommune utnevnes annen hvert år under Barne- og ungdomskonferansen. Neste konferanse arrangeres dermed i samarbeid med Grorud bydel i Oslo.

Har du spørsmål om denne saken?

Anne Charlotte Fischer, tlf 466 15 062

Om Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet
Stensberggata 27
0170 Oslo

466 15 000https://www.bufdir.no/

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) er underlagt Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD), og er et fagorgan på områdene barnevern, barn, ungdom og oppvekst, adopsjon, familievern, likestilling og ikke-diskriminering og vold og overgrep i nære relasjoner.

Følg saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom