Energigass Norge

Budsjettavtalen rammer grønn skipsfart

Del

I budsjettavtalen mellom Høyre, FrP, V og KrF innføres for første gang avgift på bruk av miljøvennlig LNG som drivstoff i skipsfarten.

- Vi er svært overrasket og skuffet over regjeringen uten varsel innfører en avgift som direkte rammer miljøvennlig energi i skipsfarten. Nå må de borgerlige partiene rydde opp før det er for sent, sier Tore Woll daglig leder i Energigass Norge

 - Den norske satsingen på LNG har vær en suksess. De 57 LNG og LNG-hybridskipene som går i norsk farvann bidrar hvert år til å redusere klimagassutslipp tilsvarende CO2 fra 90 000 biler. Nå setter regjeringen denne klimagevinsten i spill, sier Woll.

Han viser til at en rekke uavhengige studier, blant annet rapporter fra DNV-GL bestilt av regjeringen, dokumenterer at LNG gir betydelig lavere CO2-utslipp enn gammeldags oljebasert drivstoff. Bruk av LNG som drivstoff for skip eliminerer også utslipp av helseskadelig NOx, svovel og partikler.

- I Europa forårsaker utslipp av NOx, svovel og partikler fra skipsfarten om lag 50 000 for tidlige dødsfall hvert år. Økt bruk av LNG i skipsfarten har vært avgjørende for at norske NOx-utslipp går ned. Dersom denne avgiften blir stående, undergraver regjeringen sitt eget arbeid med å redusere utslippene av NOx og svovel fra skip, sier Tore Woll Energigass Norge.

Energigass Norge mener bruk av LNG er en forutsetning for økt bruk av biogass, gode hybridløsninger med batterier og i framtiden hydrogen med null klimagassutslipp. LNG er naturgass som transporteres med skip og tankbil i flytende form.

- I biltrafikken finnes det fullgode alternativer for elektrisk drift. Men for større, tyngre skip som skal frakte store mengder gods eller passasjerer over lengre strekninger langs norskekysten, er alternativet til LNG gammeldags diesel med høyere CO2-utslipp, og store utslipp av NOx, svovel og partikler, sier Tore Woll i Energigass Norge.Foreningen er bransjeforening for den innenlandske gassbransjen og arbeider for økt bruk av energigassene biogass, naturgass, propan og hydrogen i Norge.

Med regjeringens forslag vil flytende naturgass nå bli et langt dyrere alternativ for skipsfarten. Woll Peker på at et vanlig supply-skip, for eksempel Eidesviks Viking Lady som anerkjennes internasjonalt som et av verdens mest klimavennlige fartøy, vil merkostnaden bli nærmere3 millioner hvert år.

Senest i vår trakk regjeringen fram den «langsiktige og strategiske satsingen» på LNG i skipsfart. Og i nasjonal transportplan sier regjeringen at LNG er blant løsningene som vil ha potensiale for å utløse større utslippsreduksjoner i flere viktige deler av sjøtransporten.

- Denne avgiften er det motsatte av strategisk satsing. Uten at regjeringen har analysert konsekvensene eller varslet næringen, innføres en avgift som rammer de mest miljøvennlige skipene i norske farvann. Når partiene nå går inn i de avsluttende forhandlingene i Stortinget, forventer vi at de rydder opp dette arbeidsuhellet. I 2017 kan vi ikke være bekjent av å gjøre det vanskeligere å velge miljøvennlig, avslutter Tore Woll, daglig leder i Energigass Norge. 

Kontakter

For spørsmål og kommentarer kontakt daglig leder i Energigass Norge Tore Woll på telefon 917 99 244.

Om Energigass Norge

Energigass Norge
Pb 93
4299 Avaldsnes

459 02 500http://www.energigass.no

Energigass Norge er bransjeforening for den innenlandske gassbransjen og arbeider for økt bruk av energigassene biogass, naturgass, propan og hydrogen.

Følg saker fra Energigass Norge

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Energigass Norge på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.