Bryggeri- og drikkevareforeningen

Brusprodusentene legger samarbeid med helseministeren på is

Del

Samtlige norske brus- og drikkevareprodusenter har i dag besluttet å legge folkehelsesamarbeidet med myndighetene på is. Bakgrunnen er budsjettforliket, der regjeringen øker avgiften på brus med og uten sukker, samt vann med smak med over 40 prosent. Styret i Bryggeri- og drikkevareforeningen uttaler i dag følgende:

Norske brus- og vannprodusenter har lagt ned svært mye arbeid og store ressurser for å få plass en forpliktende avtale med Helseministeren, men er nå svært usikre på hvilken verdi denne avtalen har.

Vi hadde en god, men krevende dialog med myndighetene, og er godt i gang med arbeidet med å redusere sukkerinntaket fra våre drikker.  Selskapene rapporterer at de er godt i rute i forhold til sitt eget mål om å redusere sukkeret med 19% per liter solgt drikke innen 2020.

Planene for ytterligere reduksjon var på plass for 2018, men nå som rammebetingelsene er kraftig endret med en voldsom avgiftsøkning, må produsentene revurdere planene. Dette skjer midt i kundeforhandlingene for 2018.

Avtalen med Helseministeren ble inngått fordi aktørene ønsker å fortsette den positive utviklingene med redusert sukkerinntak fra brus, iste og saft, og for å få tid til å jobbe langsiktig mot et meget ambisiøst mål.

Nå foreligger det drikkevareprodusentene oppfatter som et avtalebrudd og det det naturlig å vurdere å trekke seg fra avtalen. Hva blir det neste? Det er liten tillit igjen og en avtale uten tillit har liten verdi.

Avtalen mellom myndigheter og industri var i ferd med å etablere seg som et eksempel til etterfølgelse i andre land, der man viste at god dialog og felles mål skaper vilje til å investere i en positiv men krevende endring. Det er ikke lenger tilfelle.

Ekstra skuffende er det at utfordringer i én kategori (godteri) skal ramme den kategorien som har bidratt mest til sukkernedgangen ved å tilby produkter som forbrukerne vil ha med lite eller helt uten sukker. Og som har store ambisjoner for å fortsette dette arbeidet.

Forslaget er svakt utredet, rammer norske arbeidsplasser og norsk konkurransekraft og får trolig negativ helseeffekt fordi grensehandel og privatimport fra Sverige må forventes å øke betydelig.

Vi forventer bedre fra Høyre og FrP. Her henter man over 900 millioner kroner fra én bransje for å finansiere KrFs ønskeliste, uten se konsekvensene for bedriftenes satsing og et partssamarbeid som må være tuftet på tillit og langsiktighet.

Avgiftsøkningen må reverseres før den gjennomføres. Drikkevareprodusentene vil fortsette sitt arbeid for redusert sukkerkonsum, men det har ingen hensikt å samarbeide med regjeringen om folkehelse før avgiftssaken er løst, og myndighetenes intensjoner er avklart. Inntil dette skjer, legger samtlige norske brus- og vannprodusenter samarbeidet med myndighetene på is.

Kontakter

Bilder

Om Bryggeri- og drikkevareforeningen

Bryggeri- og drikkevareforeningen
Bryggeri- og drikkevareforeningen
Middelthunsgate 27
0306 Oslo

23 08 86 94http://www.drikkeglede.no

Bryggeri- og drikkevareforeningens (BROD) formål er å ivareta medlemmenes felles interesser overfor myndigheter, forbrukere, kunder, nasjonale og internasjonale institusjoner/organisasjoner og samfunnet forøvrig.

Følg saker fra Bryggeri- og drikkevareforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bryggeri- og drikkevareforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bryggeri- og drikkevareforeningen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom