Mattilsynet

Bruk av elektriske halsbånd på hunder er forbudt

Del

En hundeier ble i forrige uke dømt til ubetinget fengsel for ulovlig bruk av elektrisk halsbånd. Mattilsynet er kjent med at det er mange som selger slike elektriske dressurhalsbånd, selv om det er forbudt å bruke dem.

Hunder opplever ubehag, stress og frykt når de utsettes for strømstøt. Derfor er det forbudt å bruke halsbånd med strøm.

Det eneste unntaket fra forbudet er at kvalifiserte instruktører kan bruke strømhalsbånd for å avvenne hunder fra å jage beitedyr, tamrein og hjortedyr.

– Elektriske halsbånd straffer hunden for en uønsket atferd i stedet for å gjøre noe med årsaken til at hunden oppfører seg slik. Dette kan utløse frykt, stress og aggresjon hos hunden, og forsterke eventuelle atferdsproblemer, sier Heidi Bugge, seniorrådgiver i seksjon dyrevelferd i Mattilsynet.

Ulovlig markedsføring
Strømhalsbåndene markedsføres blant annet med at de får hunden til å slutte å bjeffe. Slik bruk har vært regnet som ulovlig i mange år, men i 2008 ble forbudet fastslått i en forskrift.

Forbrukerombudet konkluderte i 2013 med at denne type markedsføringen er i strid med regelverket. Det må opplyses tydelig i markedsføringen dersom et produkt har begrensninger eller er totalforbudt.

Hundeeier dømt til ubetinget fengsel
Hundeiere som bryter regelverket, må regne med å bli ilagt overtredelsesgebyr av Mattilsynet eller bli meldt til politiet. En hundeeier ble nylig dømt til 15 dagers ubetinget fengsel for ulovlig bruk av strøm på hunden sin. Hundeeieren anket dommen til Høyesterett, men Høyesterett stadfestet tingrettens dom.

Mer informasjon om Trening av hund – hva er lov? finner du på Mattilsynets nettsider.

Kontakter

Lenker

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom