Norsk Transportarbeiderforbund

Brudd i tarifforhandlingen for avisbudene

Del

Etter to dagers forhandlingen mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i NHO, valgte Norsk Transportarbeiderforbund å bryte forhandlingene. Riksmekler vil bli varslet om bruddet og oppgjøret vil nå gå til mekling.

I følge lønnsstatistikken utarbeidet av MBL var den gjennomsnittlige lønnen for avisbud i Norge på 91,6 prosent av industriarbeiderlønn. Norsk Transportarbeiderforbund krav var at denne nivået skulle opprettholdes i årets oppgjør, noe MBLs tilbud ikke ville føre til.

Under forhandlingene la NTF fram en skisse som før til produktutvikling og mulighet for økte inntekter for distribusjonsselskapene, samtidig som dette ville ivareta avisbudenes relative nivå i forhold til industriarbeidernes lønnsnivå. Denne skissen ble avvist av MBL. MBL avviste også å gi generelle tillegg som kunne sikre en lønnsutvikling på nivå med andre arbeidstakere i Norge.

- Vi måtte bare konstatere at partene stod svært langt fra hverandre og at det ikke var mulig å komme til enighet i forhandlinger, sier forbundsleder Lars M. Johnsen i NTF. Han var forhandlingsleder for NTF under forhandlingene.

Dagens avisbudoverenskomst er basert på en lav grunnlønn og stykkpristillegg for distribusjon av andre produkter enn abonnementsaviser.

Dette lønnssystemet gir stor usikkerhet knyttet til lønnsstatistikk, lønnsnivå og ikke minst for avisbudenes lønn, sier Johnsen. Han sier at det er synd at partene ikke klarte å enes om en ny omfangsbestemmelse og et nytt avlønningssystem med en fast og høyere timelønn uten stykkpristillegg. Dette ville gitt både større utviklingsmuligheter for bedriftene og større forutsigbarhet og sikkerhet for inntekten for avisbudene. MBLs tilbud ville ført til at avisbudene ville ha tapt vesentlig i forhold til andre arbeidstakergrupper, og bruddet var derfor uunngåelig.

Tariffoppgjøret går nå til mekling og riksmekler vil bli informert om bruddet og bakgrunnen for dette.

Om Norsk Transportarbeiderforbund

Norsk Transportarbeiderforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Brugata 19
0186 Oslo

40 64 64 64http://www.transportarbeider.no

Norsk Transportarbeiderforbund er et fagforbund i LO som organiserer mer enn 20 000 transportarbeidere over hele landet. Forbundet ble stiftet i 1896. Vi har altså mer enn 100 års erfaring med å opprette tariffavtaler. Vi er spesialister på lønns- og arbeidsvilkår, og er stolte av det vi har oppnådd. Vi engasjerer oss i alle forhold som har betydning for medlemmenes hverdag.

Norsk Transportarbeiderforbund har 20 foreninger over hele landet, hvor medlemmene kan få bistand eller delta i aktiviteter. På arbeidsplassene er våre medlemmer organisert i klubber med egne tillitsvalgte som bistår medlemmene. 

Følg saker fra Norsk Transportarbeiderforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Transportarbeiderforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Transportarbeiderforbund

Norsk Transportarbeiderforbund oppfordrer til streik den 15. november9.11.2017 18:54Pressemelding

Representantskapet i Norsk Transportarbeiderforbund vedtok i dag enstemmig å oppfordre medlemmer, klubber og foreninger om å tilslutte seg den politiske streiken som LO i Oslo og fagforeningene i byggningssektoren har tatt initiativ til den 15. november. Kampen mot løsarbeid, midlertidige ansettelser og innleievirksomhet er en av de viktigste faglige og politiske kampene i arbeidslivet i dag, sier Lars Johnsen, leder av Norsk Transportarbeiderforbund.

Oslo havn er erklært Port of Convenience (POC)16.10.2017 16:37Pressemelding

Styret i ITFs koordineringskomité i Norge vedtok i dag enstemmig å erklære Oslo havn som bekvemmelighetshavn (Port of Convenience). Den norske koordineringskomiteen fikk fullmakt fra ITF om å gjøre et slikt vedtak på et møte i ITF (International Transport Workers' Federation) i Cape Town i Sør-Afrika i juni i år. De norske ITF-forbundene ba den gangen om at vedtaket ble utsatt inntil det var drøftet med de politiske myndigheter i Oslo.

"Hvor går veien videre?" – Politisk debatt etter Stortingsvalget 2017 - Thon Hotell Arena, Lillestrøm onsdag 27. september 2017 kl. 14.0027.9.2017 08:36Pressemelding

Norsk Transportarbeiderforbund avholder i disse dager sitt landsmøte i Lillestrøm. Vi arrangerer i den forbindelse en politisk debatt der temaet er "Hvor går veien videre?" etter stortingsvalget 2017. Målet med denne debatten er å belyse hva fagbevegelsen og de politiske partiene i opposisjon kan og bør samarbeide om i stortingsperioden frem mot 2021.

EU kommisjonens forslag til ny vegpakke er lansert - Et nytt angrep på transportarbeiderne fra EU-kommisjonen1.6.2017 15:08Pressemelding

EU-kommisjonen har 31. mai 2017 lansert den nye "vegpakken" som bl.a. inneholder nye og endrede bestemmelser om kjøre- og hviletid, utstasjonering av arbeidstakere, digitale fartsskrivere, kabotasje og den generelle adgang til yrket. - Forslaget er en ytterligere liberalisering av det europeiske transportmarkedet og nok et angrep på transportarbeidernes lønns- og arbeidsvilkår fra EU-kommisjonen. I tillegg vil det sette andre veifarendes liv i fare, sier Lars M. Johnsen, leder av Norsk Transportarbeiderforbund.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom