Norsk Transportarbeiderforbund

Brudd i tarifforhandlingen for avisbudene

20.5.2016 21:31 | Norsk Transportarbeiderforbund

Del

Etter to dagers forhandlingen mellom Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) og Mediebedriftenes Landsforening (MBL) i NHO, valgte Norsk Transportarbeiderforbund å bryte forhandlingene. Riksmekler vil bli varslet om bruddet og oppgjøret vil nå gå til mekling.

I følge lønnsstatistikken utarbeidet av MBL var den gjennomsnittlige lønnen for avisbud i Norge på 91,6 prosent av industriarbeiderlønn. Norsk Transportarbeiderforbund krav var at denne nivået skulle opprettholdes i årets oppgjør, noe MBLs tilbud ikke ville føre til.

Under forhandlingene la NTF fram en skisse som før til produktutvikling og mulighet for økte inntekter for distribusjonsselskapene, samtidig som dette ville ivareta avisbudenes relative nivå i forhold til industriarbeidernes lønnsnivå. Denne skissen ble avvist av MBL. MBL avviste også å gi generelle tillegg som kunne sikre en lønnsutvikling på nivå med andre arbeidstakere i Norge.

- Vi måtte bare konstatere at partene stod svært langt fra hverandre og at det ikke var mulig å komme til enighet i forhandlinger, sier forbundsleder Lars M. Johnsen i NTF. Han var forhandlingsleder for NTF under forhandlingene.

Dagens avisbudoverenskomst er basert på en lav grunnlønn og stykkpristillegg for distribusjon av andre produkter enn abonnementsaviser.

Dette lønnssystemet gir stor usikkerhet knyttet til lønnsstatistikk, lønnsnivå og ikke minst for avisbudenes lønn, sier Johnsen. Han sier at det er synd at partene ikke klarte å enes om en ny omfangsbestemmelse og et nytt avlønningssystem med en fast og høyere timelønn uten stykkpristillegg. Dette ville gitt både større utviklingsmuligheter for bedriftene og større forutsigbarhet og sikkerhet for inntekten for avisbudene. MBLs tilbud ville ført til at avisbudene ville ha tapt vesentlig i forhold til andre arbeidstakergrupper, og bruddet var derfor uunngåelig.

Tariffoppgjøret går nå til mekling og riksmekler vil bli informert om bruddet og bakgrunnen for dette.

Om Norsk Transportarbeiderforbund

Norsk Transportarbeiderforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Brugata 19
0186 Oslo

40 64 64 64http://www.transportarbeider.no

Norsk Transportarbeiderforbund er et fagforbund i LO som organiserer mer enn 20 000 transportarbeidere over hele landet. Forbundet ble stiftet i 1896. Vi har altså mer enn 100 års erfaring med å opprette tariffavtaler. Vi er spesialister på lønns- og arbeidsvilkår, og er stolte av det vi har oppnådd. Vi engasjerer oss i alle forhold som har betydning for medlemmenes hverdag.

Norsk Transportarbeiderforbund har 20 foreninger over hele landet, hvor medlemmene kan få bistand eller delta i aktiviteter. På arbeidsplassene er våre medlemmer organisert i klubber med egne tillitsvalgte som bistår medlemmene. 

Følg saker fra Norsk Transportarbeiderforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Transportarbeiderforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Transportarbeiderforbund

EU kommisjonens forslag til ny vegpakke er lansert - Et nytt angrep på transportarbeiderne fra EU-kommisjonen1.6.2017 15:08Pressemelding

EU-kommisjonen har 31. mai 2017 lansert den nye "vegpakken" som bl.a. inneholder nye og endrede bestemmelser om kjøre- og hviletid, utstasjonering av arbeidstakere, digitale fartsskrivere, kabotasje og den generelle adgang til yrket. - Forslaget er en ytterligere liberalisering av det europeiske transportmarkedet og nok et angrep på transportarbeidernes lønns- og arbeidsvilkår fra EU-kommisjonen. I tillegg vil det sette andre veifarendes liv i fare, sier Lars M. Johnsen, leder av Norsk Transportarbeiderforbund.

Setter Oslo Havn KF, Yilport og NHO fagforeningsknusing foran miljøansvar?21.11.2016 18:19Debattinnlegg

Tyrkiske Yilport fikk fra 2015 monopol på driften av containerterminalen i Oslo havn i 20 år med opsjon om forlengelse i ytterligere 10 år. Før containerhavna ble lagt ut på anbud, vedtok styret i Oslo Havn KF den 6. desember 2012 en strategiplan for å kvitte seg med losse- og lastearbeiderne. I planen står det: "Thor Chr. Hansteen (NHO) forbereder et notat med følgende tema: Hvis bryggearbeideren ved hjelp av en virksomhetsoverdragelse blir ansatt i et operatørselskap, hva skal til for at den nye virksomheten ikke vil "arve" tariffbestemmelsen om fortrinnsrett. Hvilke skritt må i så fall vært gjort på forhånd av det aktuelle operatørselskap."

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom