LO Stat

Brudd i staten

Del

En time over midnatt brøt LO Stat forhandlingene med staten i årets hovedtariffoppgjør. Riksmekleren får nå oppgaven med å hindre streik i statlig sektor. – Regjeringen har vist sitt sanne ansikt i disse forhandlingene. Dette er et angrep på våre medlemmer og deres rettigheter, sier en oppgitt LO Stat-leder Tone Rønoldtangen.

Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat
Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat

Selv om forhandlingene med staten formelt skjer mellom hovedsammenslutningene og arbeidsgiverpolitisk avdeling i Kommunal- og moderniseringsdepartementet v/personaldirektøren, er Rønoldtangen overbevist om at angrepene er politisk styrt fra statsråd Jan Tore Sanner.

-Denne regjeringen bruker ord som fleksibilitet og modernisering når de gyver løs på opparbeidede rettigheter, men dette er rett og slett en krigserklæring mot våre medlemmer og et forsøk på å rasere et system som har vist seg å fungere godt, sier Rønoldtangen.

Staten krevde i forhandlingene at det aller meste av lønnsdannelsen skal skje i lokale forhandlinger uten konfliktrett, de ville kun gi et lite sentralt tillegg og sa samtidig nei til LO Stats krav om å rette opp skjevheter gjennom tiltak for enkeltgrupper. LO Stat mener at statens krav vil føre til en svært urettferdig fordeling der noen får stor uttelling, mens de fleste får mindre.

- Statens siste tilbud var rett og slett en sterk søknad om å få kaste kortene og velte ansvaret over på Riksmeklingsmannen. Mitt forhandlingsutvalg hadde ingen vansker med å innvilge det ønsket, sier Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat.

Hun peker på at måten partene har organisert lønnsoppgjørene på har gitt gode resultater over lang tid. Sentrale tillegg og justering av skjevheter for enkeltgrupper har bidratt til en mer rettferdig og solidarisk lønnsutvikling for alle.

-Ikke minst er vi blitt best i klassen på likelønn. Samtidig har vi også avsatt midler til lokale forhandlinger, men aldri av en slik størrelse som det staten vil ha nå, sier hun.

-Det er et viktig poeng at det kun er i sentrale forhandlinger at arbeidstakerne har muligheten til å protestere på resultatet gjennom å gå til streik. Noe som bidrar til et jevnere maktforhold mellom partene. I lokale forhandlinger har vi ingen sanksjonsmulighet ovenfor arbeidsgiver, sier hun.

Partene ble heller ikke enige om hvordan man skal gjennomføre forhandlingene om offentlig tjenestepensjon, som er planlagt gjennomført i løpet av den neste tariffperioden.

-Vi syns det er helt naturlig at det legges opp til reelle forhandlinger og at medlemmene våre får si sitt om resultatet i en uravstemning. Et slikt løfte fikk vi ikke fra staten, og da ble også dette en del av årsaken til at vi brøt forhandlingene.

-Vi gikk inn i disse forhandlingene med et ønske om å bli enige, men de kravene vi ble møtt med gjorde det helt umulig å finne en løsning. Jeg er skuffet over at vi havner hos Riksmeklingsmannen med så stor avstand mellom tilbud og krav. Dette blir garantert noen tøffe runder i ukene framover, sier Tone Rønoldtangen.

En mekling i staten vil starte i løpet av neste uke, og en eventuell konflikt vil kunne tre i kraft i slutten av mai.

For nærmere informasjon, kontakt:
Tone Rønoldtangen, LO Stat, tlf 930 05 183

Nøkkelord

Kontakter

Stein Erik Syrstad, informasjonssjef
stein.syrstad@lostat.no
906 89 882

Bilder

Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat
Tone Rønoldtangen, leder i LO Stat
Last ned bilde

Lenker

Om LO Stat

LO Stat
LO Stat
Møllergt. 10
0179 Oslo

23 06 83 00http://www.lostat.no

LO Stat er en hovedsammenslutning av LO-forbund som organiserer arbeidstakere i Staten og virksomheter tilknyttet Spekter.

Følg saker fra LO Stat

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra LO Stat på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra LO Stat

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom