Norsk Transportarbeiderforbund

Brudd i havneforhandlingene mellom NTF og NHO LT

Del

Norsk Transportarbeiderforbund (NTF) brøt i kveld kl. forhandlingene med NHO Logistikk og Transport (NHO LT) om revidering og fornyelse av havneoverenskomstene. NTFs hovedkrav var at NHO LT aksepterte at ILO-konvensjon 137, og fortrinnsretten til havnearbeid som følger av denne konvensjonen, ble fastslått i tariffavtalene i havnene. Arbeids- og sosialdepartementet bekreftet i brev til NTF den 22. januar 2016 at ILO-konvensjon 137 er implementert i Norge gjennom havneoverenskomstene. Likevel ble dette kravet avvist av NHO LT. ILO-konvensjon 137 er en sikring av de sosiale forhold for havnearbeiderne og derved et vern mot sosial dumping.

Før innføringen av ILO-konvensjon 137 i 1975 svarte Norsk Arbeidsgiverforening (N.A.F. nå NHO) at lovgivning og praksis allerede var i samsvar med konvensjonen. "Særlig gjelder det praksis, idet vi spesielt refererer til de bestående avtaleforhold mellom vår forening og Landsorganisasjonen i Norge når det gjelder losse- og lastearbeid. De prinsipper som ligger til grunn for konvensjons- og rekommandasjonsteksten har partene i arbeidslivet allerede for lengst akseptert", skriver N.A.F. i sitt høringssvar i 1973. Dette svaret vil ikke NHO i dag vedkjenne seg.

Terje Fenn Samuelsen, 1. nestleder i NTF sier at NHO LTs mål er å underkjenne ILO-konvensjonen og fortrinnsretten for å gjeninnføre løsarbeidersystemet i havnene og undergrave havnearbeidernes lønns- og arbeidsvilkår.

- NHO ønsket å kvitte seg med de registrerte havnearbeiderne og derved det vern og den regulering som følger Norges forpliktelse etter ILO 137. NHOs drøm er å benytte skipets mannskap med en overtidslønn på 5 $ (30 - 40 kroner) for å utføre losse- og lastearbeid i norske havner. Dette er sosial dumping og det aksepterer vi ikke! Vi ser i dag allerede at det i økende grad brukes løsarbeidere og innleide fra vikarbyråer med ei lønn langt under tariffavtalens minstelønnssatser for å utføre losse- og lastearbeid, fortsetter Samuelsen.

Tariffoppgjøret for havneoverenskomstene går nå til mekling og Riksmekleren vil bli kontaktet for å finne tidspunkt for meklingen. en evtentuell streik kan tidligst iverksettes fra 10. juni.

-----------------------------------

Priv. red: Ytterligere kommentarer kan fås ved å kontakte Terje R. Fenn Samuelsen på telefon 930 41 215 eller Lars M. Johnsen på telefon 916 94 430.

Om Norsk Transportarbeiderforbund

Norsk Transportarbeiderforbund
Norsk Transportarbeiderforbund
Brugata 19
0186 Oslo

40 64 64 64http://www.transportarbeider.no

Norsk Transportarbeiderforbund er et fagforbund i LO som organiserer mer enn 20 000 transportarbeidere over hele landet. Forbundet ble stiftet i 1896. Vi har altså mer enn 100 års erfaring med å opprette tariffavtaler. Vi er spesialister på lønns- og arbeidsvilkår, og er stolte av det vi har oppnådd. Vi engasjerer oss i alle forhold som har betydning for medlemmenes hverdag.

Norsk Transportarbeiderforbund har 20 foreninger over hele landet, hvor medlemmene kan få bistand eller delta i aktiviteter. På arbeidsplassene er våre medlemmer organisert i klubber med egne tillitsvalgte som bistår medlemmene. 

Følg saker fra Norsk Transportarbeiderforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Transportarbeiderforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Transportarbeiderforbund

Norsk Transportarbeiderforbund oppfordrer til streik den 15. november9.11.2017 18:54Pressemelding

Representantskapet i Norsk Transportarbeiderforbund vedtok i dag enstemmig å oppfordre medlemmer, klubber og foreninger om å tilslutte seg den politiske streiken som LO i Oslo og fagforeningene i byggningssektoren har tatt initiativ til den 15. november. Kampen mot løsarbeid, midlertidige ansettelser og innleievirksomhet er en av de viktigste faglige og politiske kampene i arbeidslivet i dag, sier Lars Johnsen, leder av Norsk Transportarbeiderforbund.

Oslo havn er erklært Port of Convenience (POC)16.10.2017 16:37Pressemelding

Styret i ITFs koordineringskomité i Norge vedtok i dag enstemmig å erklære Oslo havn som bekvemmelighetshavn (Port of Convenience). Den norske koordineringskomiteen fikk fullmakt fra ITF om å gjøre et slikt vedtak på et møte i ITF (International Transport Workers' Federation) i Cape Town i Sør-Afrika i juni i år. De norske ITF-forbundene ba den gangen om at vedtaket ble utsatt inntil det var drøftet med de politiske myndigheter i Oslo.

"Hvor går veien videre?" – Politisk debatt etter Stortingsvalget 2017 - Thon Hotell Arena, Lillestrøm onsdag 27. september 2017 kl. 14.0027.9.2017 08:36Pressemelding

Norsk Transportarbeiderforbund avholder i disse dager sitt landsmøte i Lillestrøm. Vi arrangerer i den forbindelse en politisk debatt der temaet er "Hvor går veien videre?" etter stortingsvalget 2017. Målet med denne debatten er å belyse hva fagbevegelsen og de politiske partiene i opposisjon kan og bør samarbeide om i stortingsperioden frem mot 2021.

EU kommisjonens forslag til ny vegpakke er lansert - Et nytt angrep på transportarbeiderne fra EU-kommisjonen1.6.2017 15:08Pressemelding

EU-kommisjonen har 31. mai 2017 lansert den nye "vegpakken" som bl.a. inneholder nye og endrede bestemmelser om kjøre- og hviletid, utstasjonering av arbeidstakere, digitale fartsskrivere, kabotasje og den generelle adgang til yrket. - Forslaget er en ytterligere liberalisering av det europeiske transportmarkedet og nok et angrep på transportarbeidernes lønns- og arbeidsvilkår fra EU-kommisjonen. I tillegg vil det sette andre veifarendes liv i fare, sier Lars M. Johnsen, leder av Norsk Transportarbeiderforbund.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom