BIR

Brødposer i plast og papir har ofte feil sorteringsmerke. De skal kastes som restavfall.

Del

De fleste brødposer er «sminket» med feil sorteringsmerke, enten med papir eller med kartongmerket. Men brødposer laget av plast og papir skal kastes som restavfall. Utfra et miljøperspektiv er dette dårlig emballasje. Vi forbrukere er garantert at 50 prosent av emballasjen går til spille.

I dagligvarehandelen er det mye emballasje som er vanskelig å kildesortere. Blandingsemballasje av for eksempel plast og aluminium, eller plast og papir, som er limt sammen, såkalte laminater, er aller verst. Det er vanskelig å finne ut hva det egentlig er laget av, og det er ikke alltid merkene på emballasjen er til hjelp for oss.

Emballasjen som skal kastet som restavfall har ikke restavfallssymbolet på seg, og andre emballasjebrukere velger å bruker sorteringsmerker som i beste fall er villedende, i verste fall prøver de å lure oss.

Fremstiller emballasjen sin som miljøvennlig enn den er

Om det skjer med viten og vilje, eller ei, så er vi forbrukere garantert at 50 prosent av brødposene ikke vil bli gjenvunnet. Emballasjen er ikke designet for gjenvinning. Plasten gjør at papirfabrikkene må bruke mye penger på å fjerne lang-transportert plastforurensning fra papiret.

Vi oppfordre alle emballasjeprodusenter til å gjøre det lett for oss forbrukere å kildesorterere riktig. Bruk merket for restavfall på emballasje laget av flere typer materialer som vanskelig lar seg skille fra hverandre.

Aller best er det å bruke emballasje laget av en kvalitet. Da forstår vi lett hvilket spann vi skal velge å kaste den i under kjøkkenbenken. Gi oss brødposer i 100 prosent papir eller plast!

Veldig mange brødposer – og de bruker vi 100.000-vis av daglig – er merket med at de skal kastes som papir/kartong. Flesteparten av disse posene er laget slik at halvparten er plast, mens underdelen i posen er i papir.

Disse brødposene er feilt merket. Blandingsemballasje er restavfall. Plasten forurenser papiret –og brødposeprodusentene, som Bakehuset og Mesterbakeren, fremstiller emballasjen sin som miljøvennlig med dette merket – men det er den ikke. Emballasjen deres er ikke designet for gjenvinning og skaper plunder for oss som vil kildesortere.

Har du tid til å dele opp emballasjen før du kaster den? 

BIR ønsker god kvalitet på råvarene vi sender videre til gjenvinningsanlegg – og ikke presse forurensinger inn på anleggene i form av plast (må fjernes da det «plugger» til produksjonssystemet og tetter til siler og rør). Mengden restavfall inn på papir-anleggene øker og det er en stor kostnad og papirfabrikker i Norge er allerede hardt presset. Denne type avfall av dårlig kvalitet er ikke veien å gå mot fremtiden og sirkulær økonomi.

Før gikk mye slik blandingsemballasje til Kina – men de vil ikke har den der heller og har stoppet mottak av vestlig avfall av dårlig kvalitet.

FEILT MERKET EMBALLASJE: På sortere.no står det at brødposer laget av papir og plast skal kastes som restavfall.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Om BIR

BIR
BIR
Conrad Mohrs veg 15
5072 Bergen

55 27 77 00http://www.bir.no

BIR AS er et av Norges største renovasjonsselskap, og er ansvarlig for avfallshåndteringen til over 360 000 innbyggere i BIRs ni eierkommuner: Askøy, Bergen, Fusa, Kvam, Os, Osterøy, Samnager, Sund og Vaksdal. Selskapet tilbyr også avfallsløsninger for næringslivet.

Følg saker fra BIR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra BIR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra BIR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom