Broadnet flytter drift til Norge

Del

(Fornebu) Broadnet har besluttet å tilbakeføre nettverksdriften fra India til Norge.

- Etter anmodning fra Direktoratet for Nødkommunikasjon (DNK) har vi gjort en helhetlig gjennomgang av vår operasjon i India. Det avviket som ble oppdaget er i seg selv av en slik karakter at det var naturlig å revurdere om vi kan forsikre kundene om sikker drift. Etter en totalvurdering har vi kommet til at vi flytter driften av nettet til Norge for å fjerne enhver tvil om hvorvidt sikkerheten er godt nok ivaretatt, sier driftsdirektør Torbjørn G. Krøvel.

I tillegg har Broadnet allerede iverksatt en granskning av alle sine rutiner og systemer knyttet til nettverksdrift, som følge av den såkalte ”Nødnett-saken”. Det er selskapet Mnemonic som har fått i oppdrag å gjennomføre granskingen, og arbeidet har vært i gang siden begynnelsen av januar.

Driftsoppgaver som er underlagt skjerming i henhold til sikkerhetslovgivningen, har hele tiden vært utført av sikkerhetsklarert personell med kontor i Broadnets lokaler på Fornebu. Driftsoppgaver som ikke er skjermet under sikkerhetslovgivningen er fra desember 2015 utført av vår underleverandør i India.

Vår avtale med underleverandøren ble annonsert allerede 23. september 2015.

- Vi har bedt vår samarbeidspartner Tech Mahindra om heretter å utføre alle driftsoppgavene for våre nettverk fra Fornebu. Det innebærer at oppgavene fremover vil bli løst av lokalt personell som er sikkerhetsklarert av norske myndigheter. Løsningen med delt drift er i tråd med Sikkerhetsloven, men vi tar likevel grep for å sikre at viktig nasjonal infrastruktur helt og holdent styres fra Norge, sier Krøvel.

Broadnet vil etter denne flyttingen fortsatt få utført enkelte tjenester i India. Det gjelder for eksempel IT-utvikling og tjenesteleveranser.

Sikkerhetsavvik avdekket

I desember 2016 ble det avdekket et alvorlig avvik fra Broadnets sikkerhetsrutiner. Åtte ansatte som jobbet ved operasjonssenteret og to ansatte i Oslo hadde, på grunn av det som trolig er en menneskelig feil, fått en tilgang de ikke skulle ha hatt.

- Det er ingenting vi vet nå som tyder på at det tekniske systemet har feilet, og avviket fikk ingen konsekvenser for tjenester og kunder. Tilgangen til systemet ble umiddelbart stengt da feilen ble oppdaget. Vi varslet Nasjonal Sikkerhetsmyndighet og Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet. Vi har nå hentet inn Norges fremste eksperter på datasikkerhet for å gjennomgå alle rutiner og systemer, for å fullstendig belyse sikkerheten i vår drift, sier Krøvel, og legger til at;

- Vi er opptatt av at myndighetene får fullstendig informasjon i denne saken. Vi er glade for at NKOM har varslet at de vil gjennomføre et tilsyn raskt, og vil bistå Politiet med informasjon dersom de ber om det. Broadnet har også stilt oss til rådighet for Justis- og beredskapsminister Per-Willy Amundsen, og tilbudt oss å redegjøre for ”Nødnett-saken” og påfølgende tiltak.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Torbjørn G. Krøvel, driftsdirektør, telefon 932 06 377, e-post: tgk@broadnet.no

Om Broadnet

Broadnet er Norges ledende leverandør av fiberbasert datakommunikasjon til bedrifter, operatører og offentlig sektor. Selskapet eier et landsdekkende fibernett på 40 000 kilometer som knytter sammen 90 norske byer fra nord til sør. Broadnet tilbyr også bredbånd til privatkunder via HomeNet.

Om Broadnet AS

Broadnet AS
Rolfsbuksveien 4 c
1364 Fornebu

Følg saker fra Broadnet AS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Broadnet AS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.