Gabler

Brexit – verdens største skilsmisse

Del

Når slike hendelser som BREXIT inntreffer, kan det være verdifullt å unngå å bli sugd inn i et endeløst nyhetsbilde og midt i det hele glemme hvor man som investor kan skape verdier: Gabler-kundene kan skape verdier ved å rebalansere inn i risikable investeringer som aksjer og kreditt når slike hendelser som dette inntreffer.

Arild Årdal, Investeringsdirektør, Gabler Investment Consulting AS
Arild Årdal, Investeringsdirektør, Gabler Investment Consulting AS

Kunder som er i innfasing, kan skape verdier ved å ta et knepp til inn risikable investeringer i den grad de har blitt eller blir vesentlig rimeligere. Fungerer det hver gang å vekte tilbake til «risk assets» og være likviditetstilbyder når det er frykt i markedet? Nei. -Men det fungerer over tid. Det fungerte i januar / februar i år, i september i fjor, i oktober 2014 og ved en rekke andre, tidligere anledninger. Dersom dette er begynnelsen på en lengre nedtur, vil det opplagt ikke fungere. Men det er ingen som vet om dette er begynnelsen på en lengre nedtur. I stedet for å spekulere på det, skap heller verdier der du kan (se lenger opp i avsnittet)

Når det gjelder fondsvalg skal Gabler-kundene sitte i ro, i alle fall som følge av BREXIT. Det er opplagt andre årsaker som gjør at vi av og til anbefaler endringer i forvaltervalg, men det har ikke skjedd noen slike endringer i går eller i dag. Innen rentebærende og aksjer og på tvers av disse aktivaklassene, har dere et utvalg av verdens skarpeste fondsforvaltere til å foreta gode beslutninger for dere. De jobber døgnet rundt for dere, nå også.

For å helle litt kaldt vann i blodet på mange investorer som fortsatt kan være rødglødende før støvet har lagt seg, siterer vi en av verdens mest anerkjente obligasjonsinvestorer: PIMCO co-CIO og britiske Andrew Balls uttalte følgende 9. juni på en panel-debatt i regi av Wall Street Journal: “I think we’re exaggerating. Who cares if the U.K. leaves the EU from a global markets perspective? There are much bigger fish to fry.” Store, betydningsfulle bedrifter er mer avhengige av hva som skjer i USA (inkl. presidentvalget), utviklingen i oljeprisen og hva som skjer i Kina. Ved utgangen av dagen i dag, vil mange Gabler-kunder dessuten oppleve at aksjeporteføljen ikke har beveget seg stort. I den grad det har vært verdifall i underliggende aksjer, ble kurstapene der veid opp av kursgevinster i Dollar, Euro og Yen.

Gabler-kundene har uansett en globalt og bredt sammensatt portefølje og er i liten grad eksponert direkte mot Storbritannia. Til og med eksponeringen mot Europa er lav slik sentrale fondsforvaltere på aksjesiden som Egerton, Lansdowne, Orbis og Artisan nå er investert. Det samme gjelder renteporteføljene hvor UK og Europa utgjør en mindre del av den risikable delen av kreditt-porteføljene. For statsobligsajoner er jo det som når skjer positivt, i alle fall på kort sikt gir det kursgevinster.

OPPSUMMERING:

Det er to årsaker til at Gabler-kundene oppnår avkastning over tid:

  • Dere har en bredt sammensatt portefølje investert i risikable investeringer.
  • Porteføljen forvaltes av førsteklasses fondsforvaltere som over tid evner å skape avkastning utover markedspremiene som høstes i bullet-punkt 1.

Ad 1: Nå har risikoen i de globale aksje- og kredittmarkedene økt, risikopremien har gått opp og dermed er betalingen for å ta risiko høyere enn i går. Gablers rolle er å bistå kundene med å sette sammen porteføljer som høster positive risikopremier (f.eks aksje-, kreditt-, illikviditets-, reassuranse-premier etc). Disse og andre risikopremier høstes ved å sitte i ro, investere i disse fire aktivaklasser og høste risikopremiene ved å:

  • -eie gode bedrifter gjennom aksjemarkedet
  • -låne bort penger gjennom rentemarkedet til gode betalere
  • -å selge forsikring gjennom reassuranse-markedet og
  • -eie og utvikle real-aktiva som eiendom og infrastruktur

Ad 2: Å posisjonere seg i forhold til BREXIT tas hånd om av førsteklasses fondsforvaltere med en rekke ulike mandater. Disse har vært klar over en mulig BREXIT i lang tid, tilpasset seg i henhold til sine markedssyn og fundamental-analyser på selskapsnivå og har brukt dagen i dag til å kjøpe f.eks bunnsolide Lloyds Bank som i dag er ca. 20 % rimeligere enn i går.

Noen Gabler-kunder vil kunne støte mot sine rebalanserings-rammer i dagene som kommer og vil anbefalt å justere porteføljen i henhold som følge av kursbevegelsene vi nå kan oppleve. Andre kunder som er i innfasingsperiode vil kunne bli anbefalt å fase inn et kvartal til; nå som enkelte kreditt- og aksjepriser har blitt noe lavere.

Bilder

Arild Årdal, Investeringsdirektør, Gabler Investment Consulting AS
Arild Årdal, Investeringsdirektør, Gabler Investment Consulting AS
Last ned bilde

Om Gabler

Gabler
Gabler
Henrik Ibsens gate 100
0255 Oslo

24 13 07 00http://www.gabler.no

Gabler leverer resultater og skaper muligheter gjennom vår kompetanse innen pensjon, investering og forsikring.

Gabler er en kompetansebedrift innen områdene pensjon, investeringer og forsikring. Våre kunder består av rundt 60 pensjonskasser, flere av Norges største finansinstitusjoner og virksomheter, kommuner og energiselskaper, stiftelser og investeringsselskaper. Fra starten i 1988 har vi vokst til over 115 ansatte, har over 200 millioner kroner i omsetning og leverer gode resultater for både kunde og eiere.

Følg saker fra Gabler

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Gabler på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Gabler

Grønne investeringer: Keiserens nye klær eller godt tiltak?6.3.2017 14:05Aktuelt

Gabler er skeptisk til en del av markedsføringen av grønne investeringer. Samtidig arbeider vi hardt for bærekraftige investeringer, og vi mener at vi har oppnådd gode resultater av innsatsen. Gabler har vært pådriver for at allerede etablerte dyktige kapitalforvaltere skal starte fond som skal følge ekskluderingslisten til Oljefondet. Det er nå plassert mange milliarder i disse fondene. Vi mener denne metode gir mest bærekraft i forhold til innsatsen, og samtidig bedre avkastning. Ekskluderingsmetoden Statens Pensjonsfond Utland (SPU) har utviklet sin metode for etiske og miljømessige investeringer. Den er anerkjent og gir resultater. Den er også målbar og således et godt verktøy. Spesielt nå blir den miljømessige effekten god fordi industrielt kull er kommet på ekskluderingslisten. Ekskludering kan synes som en passiv tilnærming, men etikkrådet som utarbeider ekskluderingslisten arbeider svært aktivt og gjør mye «usynlig» arbeid. Ekskludering er siste utvei når andre virkemidler har

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom