Norsk Folkehjelp

Brende vil boikotte FN-forhandlinger om atomvåpenforbud

Del

Norge vil ikke delta i FN-forhandlingene neste år om et forbud mot atomvåpen. Det kommer frem i Børge Brendes svar på et skriftlig spørsmål fra Stortinget. Norge er dermed det første NATO-landet foruten USA som går ut og sier at vi vil boikotte forhandlingene. Til sammenligning har NATO-landet Nederland allerede bekreftet at de vil delta.

-Det var én ting at regjeringen stemte nei til at FN skulle begynne forhandlinger om et forbud mot atomvåpen, men nå som disse forhandlingene blir et faktum er det svært spesielt å velge å stille seg helt utenfor og frasi seg muligheten til å ha innflytelse på utfallet, sier fungerende generalsekretær Per Nergaard i Norsk Folkehjelp.

-Jeg kan ikke komme på ett eneste tilfelle der Norge tidligere har valgt ikke å delta i FN-forhandlinger om nye avtaler på nedrustningsområdet. Faktisk deltar Norge alltid i FN-forhandlinger om nye avtaler, uansett tema – så lenge det er snakk om en sak av en viss viktighet og som angår oss. Dette er strutsepolitikk, legger Nergaard til.

Norsk Folkehjelp reagerer også sterkt på at Brende går ut så tidlig og sier at Norge ikke skal delta. Med det gjør han Norge til det første NATO-landet utenom USA som sier at vi ikke skal delta. I Nederland har utenriksminister Bert Koenders i et skriftlig svar til parlamentet bekreftet at regjeringen vil delta i forbudsforhandlingene.

-Hvorfor er ikke Brende mer avventende? Forhandlingene i FN begynner først i mars. Han er åpenbart ikke interessert i å se hvordan handlingsrommet i NATO utvikler seg og om flere NATO-land vil delta. Han ønsker tydeligvis å gå foran som et dårlig eksempel og bidra til å gjøre det vanskeligere for andre NATO-land å følge Nederlands eksempel. Brende er åpenbart heller ikke opptatt av å se om noen atomvåpenstater vil delta, for eksempel India og Pakistan – som i FNs generalforsamling stemte avholdende og ikke nei til oppstart av forhandlinger om et forbud, sier Nergaard.

Nergaard understreker at det å delta i FN-forhandlinger ikke forplikter Norge til å undertegne avtalen når den er ferdig. For eksempel deltok Norge i forhandlingene om FN-konvensjonen om beskyttelse av rettighetene til migrantarbeidere, selv om vi etterpå valgte ikke å undertegne den. Et annet eksempel er at Finland var med på forhandlingene om forbudet mot klaseammunisjon, men ennå ikke har undertegnet avtalen.

Det var i et svar på et skriftlig spørsmål fra MDGs Rasmus Hansson at Brende 7. november opplyste at Norge ikke vil delta i FN-forhandlingene. Han sier i sitt svar at årsaken er at man ikke vil få atomvåpenstatene med seg, og at man risikerer å vanskeliggjøre arbeidet for nedrustning.

-Det blir som å skylde på offeret. Arbeidet med kjernefysisk nedrustning har stått i stampe i 20 år, og faren for bruk av atomvåpen regnes nå som større enn under den kalde krigen. Det klare flertallet av stater i FN har innsett at en unngåelig kjernefysisk katastrofe rykker stadig nærmere. Nå krever de handling. Forbudsforhandlingene vil gi ny kontekst og retning til arbeidet med nedrustning. Det er ikke uten grunn at Den internasjonale Røde Kors-komiteen sier at et forbud er en «uunnværlig byggesten» hvis vi skal nå en verden fri for atomvåpen. All erfaring tilsier at selv om stormaktene ikke er med fra begynnelsen, så kan forbudsavtaler ha stor innflytelse og gradvis føre til balansert og gjensidig nedrustning, sier Nergaard.

- Det hadde vært forståelig om Brende sa at han synes det er vanskelig å forholde seg til forbudsprosessen på grunn av NATO-forpliktelsene våre. Men han har hele tiden arbeidet aktivt for å stoppe FN fra å sette i gang disse forbudsforhandlingene, og han fortsetter nå å fungere som en bremsekloss. Hvorfor er det nødvendig? Brende må snart respektere det faktum at et klart flertall av stater nå setter i gang et historisk og lovende initiativ for å nedsette en klar norm mot atomvåpen og styrke det internasjonale ikkesprednings- og nedrustningsregimet, avslutter Nergaard.

Kontaktpersoner:

Seniorrådgiver for mine- og våpenpolitikk, Grethe Østern
Telefon: +47 90078208 
gretheo@npaid.org

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Norsk Folkehjelp

Norsk Folkehjelp
Norsk Folkehjelp
Stortorget 10
0155 Oslo

22 03 77 00http://www.folkehjelp.no

Norsk Folkehjelp er fagbevegelsens humanitære solidaritetsorganisasjon. Vi er en medlemsorganisasjon, og våre strategiske områder er rettferdig fordeling av makt og ressurser og vern om liv og helse. Vi jobber innenfor hovedområdene internasjonalt utviklingssamarbeid, humanitær nedrustning, redningstjeneste og flyktning og integrering. Norsk Folkehjelp har 2200 ansatte i 40 land. 

Følg saker fra Norsk Folkehjelp

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Folkehjelp på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Folkehjelp

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom