Universitetet i Oslo

BREEAM EXCELLENT til rehabilitert bygg ved UiO

Del

– Dette er det største rehabiliteringsprosjektet UiO har gjennomført i egen regi noensinne. Vi er stolte over å motta BREEAM EXCELLENT-sertifikatet og å ha ferdigstilt Sophus Bugges hus som bærekraftig både i rehabiliteringsprosessen og i den videre driften, sier John Skogen, direktør i Eiendomsavdelingen ved UiO.

Det er naturlig at en stor offentlig byggherre tar ansvar. Derfor har Universitetet i Oslo (UiO) nedfelt i Rom for et fremragende, grønt universitet – og for kunnskapsbyen Oslo (Masterplan for UiOs eiendommer) at alle nye byggeprosjekter og større rehabiliteringsprosjekter skal BREEAM-sertifiseres. Først ut var studentbygningen Sophus Bugges hus, som ble oppført i 1960. Bygningen huser Det humanistiske fakultetets bibliotek og lesesal, i tillegg til auditorium, seminarrom og grupperom.

Strenge miljøkrav
Sophus Bugges hus er totalrehabilitert etter de beste miljøstandardene for offentlige bygninger.. Byggeprosessen måtte overholde strenge miljøkrav. Både materialer fra fasader og stein fra grave- og sprengningsarbeid har blitt gjenbrukt for å redusere miljøbelastningen. Over 90 prosent av bygningsavfallet har blitt kildesortert, og vann- og strømforbruk har blitt nøye overvåket. Det har vært sterkt fokus på å unngå helse- og miljøskadelige stoffer i byggematerialene. Resultatet er bedre inneklima for studentene som skal bruke bygningen.

Bærekraftig drift
I rehabiliteringen er det lagt til rette for at driften av bygningen skal være bærekraftig. Fjernvarme er erstattet med egen brønnpark som består av 12 brønner. Det er boret 230 meter ned under bygningen for å hente opp varme. Bygningen trenger fortsatt fjernvarme til spisslast.

Vindusglassene har blitt byttet ut for å redusere energitap og de tekniske anleggene styrer effekten ut fra tilstedeværelse. Vann- og energibruk overvåkes og styres fra et energioppfølgingssystem. Bygningen har gått fra energikarakter F til B (mørkegrønn).

Første BREEAM-prosjekt
Dette er det første prosjektet ved UiO som har fått en BREEAM-sertifisering. Erfaringene fra dette prosjektet vil gi nyttig læring for tilsvarende prosjekter senere. Miljøinnsatsen måles innen følgende kategorier: Ledelse, helse og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi og forurensing.

Excellent er det nest høyeste nivået i miljøklassifiseringsverktøyet BREEAM. Sophus Bugges hus har oppnådd BREEAM Excellent både for designfasen og ferdigstillelse.

Miljøsertifiserer vernet bygningsmasse
Nye bygg er én ting, rehabilitering av vernet bygningsmasse kan være mer komplisert. Både eksteriør og deler av interiør i Sophus Bugges hus er vernet i verneklasse 2. De fleste bygninger som oppnår BREEAM Excellent er nybygg med kontorer.

– Å løfte et vernet bygg som Sophus Bugges hus opp til Excellent-standard, krever en målrettet innsats, sier Skogen.

 Bygningen er renovert etter de beste miljøstandardene for offentlige bygg og i tråd med arkitekt Leif Olav Moens opprinnelige idéer for bygningen.

– UiO satser stort på fremragende forskning, utdanning og formidling. Nå kan vi med sikkerhet si at vi er fremragende også når det gjelder bærekraftige bygninger, sier Skogen.

FAKTA OM BYGNINGEN OG BREEAM-NOR

Nøkkeltall Sophus Bugges hus

BREEAM-NOR

  • BREEAM er verdens eldste (1990) og Europas ledende miljøklassifiseringsverktøy for bygninger.
  • BREEAM-NOR er den norske tilpasningen av BREEAM og bransjens eget verktøy for å måle miljøprestasjon utviklet av Norwegian Green Building Council (NGBC) i tett samarbeid med bygg- og eiendomsnæringen i Norge.
  • Miljøinnsatsen måles innen følgende kategorier: ledelse, helse og innemiljø, energi, transport, vann, materialer, avfall, arealbruk og økologi og forurensing.
  • NGBC ble etablert av Grønn Byggallianse, der også UiO er medlem.
  • Formålet er å motivere til bærekraftig design og bygging gjennom hele byggeprosjektet, fra tidlig fase til overlevert bygg.
  • BREEAM-NOR anerkjenner kvaliteter ut over myndighetenes minimumskrav og skal motivere til bærekraftig design gjennom hele prosessen i et byggeprosjekt, fra tidlig fase, gjennom byggefasen, til overlevert bygg.
  • Et viktig formål med BREEAM-NOR-verktøyet er å integrere bærekraftig tenkning i alle ledd i et byggeprosjekt.
  • Et BREEAM-NOR sertifikat utstedes i fem nivåer: pass, good, very good, excellent og outstanding. Klassifiseringen er basert på dokumentert miljøprestasjon.

KONTAKTINFORMASJON:

Flere bilder eller besøke Sophus Bugges hus?

Elisabeth H. Todal, kommunikasjonsrådgiver: e.h.todal@admin.uio.no – 900 81 079

Universitetet i Oslo:

John Skogen, eiendomsdirektør: john.skogen@admin.uio.no, – 909 12 252

Erik Munthe-Kaas, prosjektdirektør: erik.munthe-kaas@admin.uio.no – 992 06 503

AF Gruppen:

Kim Fjelstad, prosjektleder: Kim.Fjelstad@afgruppen.no – 951 90 068

BREEAM-NOR/Norwegian Green Building Council:

Kjersti Folvik. Daglig leder: kjersti.folvik@ngbc.no – 996 04 330

Kontakter

Pressevakt UiO: 930 77 006

Bilder

Om Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo
Universitetet i Oslo
Problemveien 7
0316 OSLO

+47 22 85 50 50http://www.uio.no

Universitetet i Oslo er internasjonalt rangert som Norges fremste universitet, og har gitt og gir vesentlige bidrag til landets forskning, innovasjon og utdanning. Med 27 000 studenter og 6 000 tilsatte har UiO 8 fakultet, 2 museum og flere sentre. 

Følg saker fra Universitetet i Oslo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Universitetet i Oslo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Universitetet i Oslo

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom