Yrkestrafikkforbundet

Bra for transportsektoren

Del

- Det er et godt statsbudsjett for transportsektoren, konkluderer forbundsleder Svein Furøy i Yrkestrafikkforbundet.

Han er fornøyd med at regjeringen følger opp Nasjonal transportplan, at vegvedlikeholdet styrkes og at tungbilkontrollen prioriteres. Det blir flere døgnhvileplasser for tungtransportsjåfører og regjeringen tar mål av seg til å innføre et nasjonalt system for elektronisk billettering. Interessant er det også at regjeringen vil utvikle et eget metodeverktøy for kabotasjekontroll.
- Vi forventer at dette vil omfatte et eget register over kabotasjeoppdrag, slik Yrkestrafikkforbundet har tatt til orde for, sier Furøy.
Furøy har merket seg at bevilgningene til Arbeidstilsynet økes med 10 mill kr, men frykter dette er i minste laget. Han forutsetter imidlertid at etaten nå følger opp allmenngjøringen av tariffavtalene for godstransport og turbil med økt kontrollvirksomhet.
- Kontrollene må ha et så vidt stort omfang at transportørene opplever en reell risiko for å bli kontrollert og at dette følges opp med sanksjoner som svir for dem som velger å bryte dagens regler, sier Furøy.
Han er imidlertid ikke fornøyd med alle deler av statsbudsjettet for 2016. Økningen av momssatsene i kollektivtrafikken vil lett føre til prisøkninger, selv om det i budsjettet sies at momsøkningen skal kompenseres kollektivselskapene. Økningen rammer dessuten turbilnæringen med full tyngde og bidrar til å forverre konkurranseforholdet vis a vis utenlandske turbilselskaper som opererer i det norske markedet. Disse selskapene er i prinsippet underlagt samme bestemmelser som norske selskaper. Av erfaring vet vi imidlertid at disse selskapene ikke betaler moms i Norge.
- Jeg har merket meg at det nå gjøres endringer i regelverket for merverdiavgiften og at skatteetatens etterkontroll skal styrkes. Vi vil i den forbindelse håpe at skattemyndighetene nå tar konkurransevridningen mellom norske og utenlandske transportører på alvor, sier Furøy.

Kontakter

Om Yrkestrafikkforbundet

Yrkestrafikkforbundet
Yrkestrafikkforbundet
Lakkegata 19-23
0187 Oslo

40 60 37 00http://www.ytf.no

Yrkestrafikkforbundet er et fagforbund for deg som arbeider i transportsektoren. Vårt viktigste mål er å jobbe for at du som yrkessjåfør har en arbeidsdag å leve med og en lønn å leve for. Dette arbeider våre 16 medarbeidere i sekretariatet og nesten 400 tillitsvalgte rundt om i Norge med hver dag.

Følg saker fra Yrkestrafikkforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Yrkestrafikkforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Yrkestrafikkforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom