Fagforbundet

Bra at Helse Sør-Øst tar IKT-prosjekt tilbake

Del

– Det er gledelig at styret i Helse Sør-Øst velger å si opp kontrakten om modernisering av IKT-infrastrukturen i helseforetaket, men denne avtalen skulle aldri vært inngått, sier nestleder i Fagforbundet, Sissel M. Skoghaug.

– Dette er en viktig seier for Fagforbundet, i en sak som har svært stor betydning for helsevesenet. Det manglet ikke på advarsler i forkant av denne kontraktinngåelsen, men både administrasjon og styre unnlot å lytte til dem. Helseministeren ville heller ikke møte oss I forkant av vedtak. Styret har nå gjort et klokt valg når de nå velger å lytte til de ansattes råd, sier hun.

 Helseforetaket ble advart

Allerede før styret i HSØ gjorde vedtaket om outsourcing kom de ansatte med sterke advarsler, men ble ikke hørt. Fagforbundets ansatterepresentant var den eneste som stemte mot denne kontrakten og advarte om at pasientdata kunne komme på avveie, historien har dessverre gitt ham rett.

 – Helse Sør-Øst har allerede et sterkt fagmiljø gjennom Sykehuspartner. I stedet for å satse på eksterne samarbeidspartnere bør HSØ satse på egne medarbeidere for å utvikle IKT-infrastrukturen. Det er ingen tvil om at dette også er et personvernspørsmål. Dette er til dels svært sensitive data om svært mange av oss. I HSØs journaler ligger det personopplysninger om omtrent halve landets befolkning. Det har vist seg at det i praksis er svært vanskelig å skjerme disse opplysningene fra selve infrastrukturen, sier Skoghaug.

Mange tar IKT hjem

Flere norske selskaper velger å ta tilbake IKT-tjenestene igjen etter dårlige erfaringer med eksterne. Både Nasjonal sikkerhetsmyndighet og Finanstilsynet er bekymret over at sensitive data kan utnyttes av ondsinnede aktører når utenlandske selskaper tar over en større del av driften.

Det finnes alternativ

I forkant av vedtaket om outsourcing fremmet en gruppe av de ansatte i Sykehuspartner et alternativt forslag til drift i egen regi. Forlaget viste at drift av Sykehuspartner kunne gjøres innenfor allerede vedtatt økonomiske rammer og med lavere risiko. Konsulentselskapet Ernst og Young så på de ansattes alternativ og mener at mange av forslagene bør jobbes mere med for å kunne framstå som et reelt alternativ, men avviste dem ikke som et mulig spor.

 – Helse Sør-Øst bør ta fram igjen dette forslaget og arbeide videre med det i samarbeid med de ansatte og deres organisasjoner. Norge er avhengig av et høyt kompetansenivå for å kunne konkurrere med utlandet. Da vil det over tid virke mot sin hensikt å sette høyteknologiske kontakter ut for å spare penger. Vi bidrar ikke til videre vekst innen kunnskapsbasert næring med å sette oppdragene ut til lavkostland, avslutter nestleder Sissel M. Skoghaug i Fagforbundet.

Kontakter

For nærmere opplysninger: Nestleder Sissel M. Skoghaug 488 82 407

Om Fagforbundet

Fagforbundet
Fagforbundet
Keysersgate 15
0165 Oslo

23 06 40 00http://www.fagforbundet.no/

Fagforbundet er LOs største forbund, med omlag 365 000 medlemmer. Vår hovedoppgave er å sikre medlemmene gode og trygge lønns- og arbeidsvilkår. Som landets største arbeidstakerorganisasjon har vi også tyngde og politisk gjennomslagskraft til å styrke og videreutvikle velferdsstaten

Følg saker fra Fagforbundet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fagforbundet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fagforbundet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom