NTNU samfunnsforskning

Boligsosialt arbeid: Forsker etterlyser helhetskompetanse

Del

- Norske kommuner må jobbe mer helhetlig i hjelpearbeidet med barnefamilier med dårlig økonomi, dårlig helse, arbeidsløshet og dårlige boforhold. Dette fastslår forsker Melina Røe i ny rapport.

122 000 er såkalt vanskeligstilte på boligmarkedet i Norge. Av disse bor om lag 90 000 i husstander med barn. Manglende helhetskompetanse og kultur for å engasjere seg i flere områder av familiens liv er et problem i mange kommuner.

Dårlig økonomi, dårlig helse, arbeidsløshet og dårlige boforhold henger ofte sammen. Ved å rette oppmerksomheten mot boligen og at man ønsker å tilby en stabil og god bosituasjon, kommer man lengre i arbeidet på andre livsområder til brukerne, påpeker Røe i rapporten Å bygge stein på stein. Gode grep i helhetlig boligsosialt arbeid for vanskeligstilte barnefamilier.

Forskeren fra NTNU Samfunnsforskning har fulgt Husbanken Midt-Norge i to år. Deres nye kommunesatsing, «Husbankens kommuneprogram Bolig for velferd 2016-2020" er en viktig del av den nasjonale strategien som fem departementer står bak. Strategien skal samordne og fremme målretting av den offentlige boligsosiale innsatsen. 

Rapporten peker på hvordan kommuneprogrammet har hjulpet familier ut av et leiemarked med ugunstig høy leie og inni eid bolig med det resultat at de har bedre plass og mer penger til overs, noe som forbedrer deres totale livssituasjon. 

Det finnes få boliger med integrerende beliggenhet og med en størrelse som er egnet for barnefamilier. Dette er et problem i det boligsosiale arbeidet. Videre peker rapporten på manglende helhetskompetanse. Det er ofte ikke kultur i kommunene for å engasjere seg i flere områder av familiens liv. Det gjør at hjelpen de får blir lite hensiktsmessig. Rapportens informanter etterlyser bedre forankring av helhetlig arbeid i kommuneadministrasjon og politisk ledelse.

19. juni arrangerer Husbanken seminaret "Bolig og barnefattigdom" på Comfort hotell park i Trondheim. Fra omtalen av seminaret: "Barnefamilier i en sårbar situasjon faller ofte mellom flere stoler i jakten på en god og stabil bolig. Hvordan kan kommune og velferdsaktører samarbeide om å skape et godt utgangspunkt for bekjempelse av barnefattigdom? På seminaret får du får høre hva som skal til for å få en god og stabil bosituasjon for de mest utsatte barnefamiliene."


Melina Røe er en av innlederne på seminaret. Vi oppfordrer pressen til å ta tak i temaet.

Kontakter

https://samforsk.no/Sider/Ansatte/Melina-R%C3%B8e.aspx

Bilder

Lenker

Om NTNU samfunnsforskning

NTNU samfunnsforskning
NTNU samfunnsforskning
Dragvoll Allé 38 B
7491 Trondheim

73 82 10 00http://www.samforsk.no
Om NTNU Samfunnsforskning:
 • Et av Norges største miljøer for anvendt samfunnsvitenskapelig forskning.
 • Forskere med bakgrunn i samfunnsvitenskap, realfag, teknologi og humaniora.
 • Gjennomfører forskning for ulike typer oppdragsgivere, som forskningsråd, departement og direktorat, bedrifter, næringsorganisasjoner med mer.
 • Organisert i fem ulike avdelinger:
  • Oppvekst og utvikling
  • Studio Apertura
  • Mangfold og inkludering
  • CIRiS - Senter for tverrfaglig forskning i rommet
  • NAPHA – Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid.
 • I overkant av 100 ansatte fordelt på vel 80 årsverk.
 • Aksjeselskap eid av NTNU.
 • Etablert som en videreføring av stiftelsen Allforsk i 2004, da den eksternt finansierte forskningsporteføljen i NTNUs randsone ble omorganisert.

Følg saker fra NTNU samfunnsforskning

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NTNU samfunnsforskning på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NTNU samfunnsforskning

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom