NBBL - Norske Boligbyggelag

Boligprisene vil stige om lag 5 prosent i 2016

Del

Det er anslag som NBBL presenterer i sin boligmarkedsrapport 4. kvartal 2015. Ved inngangen til 2016 er usikkerheten knyttet til norsk økonomi større enn på lenge. Det har ført til at flere forventer at boligprisene skal «flate ut».


- NBBL tror ikke på noen utflating av boligprisene, til det er temperaturen i boligmarkedet for stor og rentene er og ser ut til å forbli historisk lave. Selv om det regionalt har blitt noe høyere arbeidsledighet tror vi ikke det får de store nasjonale konsekvensene. Vår vurdering er at vi får en boligprisøkning på ca 5 prosent i 2016, sier Thor Eek, adm dir i NBBL.

Utviklingen i norsk økonomi er et usikkerhetsmoment
Utviklingen i norsk økonomi er den største bekymringen i forhold til boligprisprognosen. Stigende gjeldsgrad i husholdningene og det faktum at boligprisene over flere år har økt mer enn både byggekostnadene og lønnsveksten, er andre momenter som kan tale for en svakere prisutviklingen fremover.

NBBL finner imidlertid fire argumenter som veier tyngre og som vi tror vil bidra til å løfte boligprisene også i 2016:

1) Boliglånsrenten er lav og det er ventet ytterligere rentekutt fra Norges Bank.

2) Det er langt billigere å lånefinansiere kjøp av egen bolig enn å leie en tilsvarende bolig.

3) Tilbud-/etterspørselen etter boliger taler for stigende priser da befolkningsveksten fortsatt vil være høy og boligbyggingen er begrenset, spesielt i Osloregionen.

4) Sist, men ikke minst tyder antall omsetninger, antall boliger til salgs og formidlingstiden på at aktiviteten i markedet er høy. Dette er indikatorer som NBBL forventer at dempes i forkant av betydelig retningsendringer i boligprisutviklingen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Dokumenter

Lenker

Om NBBL - Norske Boligbyggelag

NBBL - Norske Boligbyggelag
NBBL - Norske Boligbyggelag
PB 452 Sentrum
0104 Oslo

http://www.nbbl.no

Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL) er interesseorganisasjonen for boligbyggelag. 43 boligbyggelag er tilsluttet NBBL. Boligbyggelagene har 925.000 medlemmer og forvalter omlag 450.000 boliger i over 10.000 boligselskap over hele landet.

Følg saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra NBBL - Norske Boligbyggelag på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra NBBL - Norske Boligbyggelag

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom