OBOS

Boligbygging: Hold tempoet oppe

Del

Tempoet i boligbyggingen må holdes oppe, selv om det nå igangsettes flere boliger i Oslo enn på mange år. Økningen i antall ferdigstilte boliger er ikke nok til å dekke boligbehovet i årene framover.

Innhentede tall fra de største utbyggerne tyder på at det vil bli ferdigstilt ca. 2800 boliger i 2017, som er på samme nivå som gjennomsnittet per år i perioden 2007-2016. For 2018 ser antallet ut til å bli 4000 boliger.

Med ca. 4000 ferdigstilte boliger i 2018, vil boligbyggingen for første gang på mange år nærme seg behovet, sett isolert på folketilveksten. Da er det forutsatt at folketilveksten  blir som i 2016. Folketallet i Oslo økte kun med 8369 i fjor, mot et gjennomsnitt på ca. 12000 per år det siste tiåret.

- Selv om gapet mellom folketilvekst og boligbygging nå ser ut til å bli mindre, må vi holde tempoet i boligbyggingen oppe.  En utbyggingstakt mer i tråd med folketilveksten kan bidra til en avmatning i den voldsomme prisveksten i Oslo, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Beregninger OBOS har gjort indikerer at hvis det bygges ca. 4000 boliger per år de neste årene, så vil ikke det være tilstrekkelig til å dekke boligbehovet ut fra forventet folketilvekst i lavvekstprognosen til SSB. 

- Selv når det tas hensyn til at folketilveksten ble lavere enn i SSBs lavvekstprognose i fjor og vi også antar at den blir det i år, så vil boligbehovet ligge på ca. 4500 per år, sier analytiker Sissel Monsvold i OBOS.  Boligbehovet er grovt anslått ved å beregne hvor mange boliger som må bygges for å opprettholde boligdekningen fra Folke- og boligtellingen i 2011. 

- Det er viktig å holde trykket oppe på rask saksbehandling, så vi får ut store boligvolumer nå i det korte bildet, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. Det vil gi lavere boligprisvekst og mulighet for flere til å komme inn i markedet.

Se også vedlegg nedenfor om boligbygging i Oslo og behovet framover. 

Disse aktørene har bidratt med tall for forventet boligbygging:

Selvaag Bolig, Veidekke, AF, Skanska, Stor Oslo Eiendom, JM, Ferd, Urbanium, Fredensborg Bolig, Neptune og OBOS

For mer info:

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj, mob: 91382777

Analytiker Sissel Monsvold, mob: 92811287

Nøkkelord

Bilder

Dokumenter

Om OBOS

OBOS
OBOS
PB 6666 St. Olavs plass
0129 Oslo

02333http://www.obos.no

OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 435 000 medlemmer. Siden 1929 har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

Følg saker fra OBOS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OBOS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OBOS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom