OBOS

Boligbygging: Hold tempoet oppe

Del

Tempoet i boligbyggingen må holdes oppe, selv om det nå igangsettes flere boliger i Oslo enn på mange år. Økningen i antall ferdigstilte boliger er ikke nok til å dekke boligbehovet i årene framover.

Innhentede tall fra de største utbyggerne tyder på at det vil bli ferdigstilt ca. 2800 boliger i 2017, som er på samme nivå som gjennomsnittet per år i perioden 2007-2016. For 2018 ser antallet ut til å bli 4000 boliger.

Med ca. 4000 ferdigstilte boliger i 2018, vil boligbyggingen for første gang på mange år nærme seg behovet, sett isolert på folketilveksten. Da er det forutsatt at folketilveksten  blir som i 2016. Folketallet i Oslo økte kun med 8369 i fjor, mot et gjennomsnitt på ca. 12000 per år det siste tiåret.

- Selv om gapet mellom folketilvekst og boligbygging nå ser ut til å bli mindre, må vi holde tempoet i boligbyggingen oppe.  En utbyggingstakt mer i tråd med folketilveksten kan bidra til en avmatning i den voldsomme prisveksten i Oslo, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj.

Beregninger OBOS har gjort indikerer at hvis det bygges ca. 4000 boliger per år de neste årene, så vil ikke det være tilstrekkelig til å dekke boligbehovet ut fra forventet folketilvekst i lavvekstprognosen til SSB. 

- Selv når det tas hensyn til at folketilveksten ble lavere enn i SSBs lavvekstprognose i fjor og vi også antar at den blir det i år, så vil boligbehovet ligge på ca. 4500 per år, sier analytiker Sissel Monsvold i OBOS.  Boligbehovet er grovt anslått ved å beregne hvor mange boliger som må bygges for å opprettholde boligdekningen fra Folke- og boligtellingen i 2011. 

- Det er viktig å holde trykket oppe på rask saksbehandling, så vi får ut store boligvolumer nå i det korte bildet, sier konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj. Det vil gi lavere boligprisvekst og mulighet for flere til å komme inn i markedet.

Se også vedlegg nedenfor om boligbygging i Oslo og behovet framover. 

Disse aktørene har bidratt med tall for forventet boligbygging:

Selvaag Bolig, Veidekke, AF, Skanska, Stor Oslo Eiendom, JM, Ferd, Urbanium, Fredensborg Bolig, Neptune og OBOS

For mer info:

Konsernsjef Daniel Kjørberg Siraj, mob: 91382777

Analytiker Sissel Monsvold, mob: 92811287

Nøkkelord

Bilder

Dokumenter

Om OBOS

OBOS
OBOS
PB 6666 St. Olavs plass
0129 Oslo

02333http://www.obos.no

OBOS BBL er en medlemsorganisasjon med over 430 000 medlemmer. I 87 år har vi skaffet våre medlemmer bolig, samt forvaltet disse på en trygg måte.

Følg saker fra OBOS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra OBOS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra OBOS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom