Fafo

Bolig først i rus og psykisk helsearbeid

Del

Rus og psykisk helsearbeid er områder hvor mange kommuner har store utfordringer. Mange rusmiddelavhengige er bostedsløse. I Bergen og Sandnes har man forsøkt en modell kalt Housing first. Bostedsløse med rus- og psykiske helseproblemer har fått ordinær bolig i vanlige nabolag og oppfølging fra et eget team. Hvordan har det gått, og hva kan man lære av modellen?

Tett og brukerstyrt oppfølging fremheves som en suksessfaktor i prosjektene. Muligheten for selv å velge hvor og hvordan en vil bo en annen. Egen bolig har gitt bedre livskvalitet og hele sju av ti klarer å bli boende i egen bolig. Samtidig viser rapporten at det ikke er mulig å måle bedring i deltakernes psykiske helse og rusmestring.

På seminaret spør vi hva vi kan lære av prosjektenes boligmodell og brukerstyrte oppfølging. Samtidig settes et kritisk søkelys på hvorvidt tverrfaglige team uten spesialistkompetanse er tilstrekkelig for å gi god oppfølging til brukerne.

Evalueringsrapporten presenteres av Inger Lise Skog Hansen ved Fafo på seminaret som holdes fredag 21. april 2017, kl 09-10.45 ved Fafo, Borggata 2B, Oslo.

Prosjektledere Elisabeth Franzen og Dagrunn Somme i Housing first Bergen og Sandnes forteller om lærdom og utfordringer ved prosjektene. Sentrale aktører fra blant annet Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon, Helsedirektoratet, Helse Vest og Husbanken vil kommentere og gi sine vurderinger.

Nøkkelord

Kontakter

Kontaktperson: Inger Lise Skog Hansen, Fafo. 99518028

Lenker

Om Fafo

Fafo
Fafo
PB 2947 Tøyen
0608 Oslo

+47 22088600http://www.fafo.no/

Forskningsstiftelsen Fafo er et av Norges største samfunnsvitenskapelige forskningsmiljøer. Fafo ble etablert i 1982 og har til formål å utvikle kunnskap om deltakelse, levekår, demokrati, utvikling og verdiskapning. Basert på høye forskningsetiske og metodiske standarder er ønsket å bidra til samfunnsmessig fornyelse. Med et historisk utgangspunkt i norsk fagbevegelse er Fafos aktivitet basert på å levere kritisk og handlingsorientert forskning om arbeidsliv og velferdspolitikk til sentrale beslutningstakere og beslutningsprosesser.
www.fafo.no

Følg saker fra Fafo

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Fafo på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Fafo

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom