Byggenæringens Landsforening

BNL om regjeringsplattformen: Positivt for digitaliseringen av Norge

Del

Regjeringen sender et tydelig signal til næringslivet om at Norge skal digitaliseres. Næringslivet må forberede seg på å møte et digitalt offentlig Norge. – BNL er spesielt fornøyd med at de fremhever behovet for at lover og reguleringer og utdanningen må tilpasses en digital fremtid for å kunne ta ut gevinstene i byggenæringen, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

Jon Sandnes, adm. dir. i BNL
Jon Sandnes, adm. dir. i BNL

Regjeringserklæringen forplikter seg til å oppfylle NTP.

– Det er viktig å bruke pengene smartere. Regjeringen må sørge for å ruste opp den digitale infrastrukturen slik at det kan planlegges og prosjekteres digitalt før det bygges. BNL mener det er nødvendig for å nå regjeringens mål om å redusere planleggingstiden, sier Sandnes videre.

Nye Veier får flere prosjekter. Samtidig ønsker de å modernisere Statens vegvesen, med mål om større handlingsrom og mer effektiv tjenesteproduksjon. – BNL mener at Statens vegvesen må få samme mulighet til å utvikle seg som Nye Veier.

Ord må bli til handling
Regjeringserklæringen slår fast at fast ansettelse skal være hovedregelen i arbeidslivet, øke bevilgningene til Arbeidstilsynet og skal vurdere begrensninger i adgang til innleie.  BNL er fornøyd med at regjeringen vil føre en aktiv politikk for å bekjempe arbeidslivkriminalitet, men forutsetter at ord blir til handling. – Det er viktig at regjeringen lytter til partene i arbeidslivet og at vi finner robuste løsninger som er tilpasset byggenæringens behov, sier Sandnes

Mer satsing på yrkesfag
2018 er yrkesfagenes år. Regjeringserklæringen lover mer veksling og hospitering, Mesterbrev skal bli like viktig som mastergrad, kvaliteten på fagutdanningene skal heves og det skal utvikles nye modeller for oppdatert og kvalitetssikret utstyr for yrkesfagene.

– Byggenæringen trenger mange nye fagfolk i årene som kommer. Det er viktig at både elever på videregående, lærere og ingeniørstudentene tidlig får relevant praksis i næringen og bruken av digitale verktøy, sier Sandnes.

Offentlig innkjøp
Regjeringserklæringen vil øke kompetansen om seriøst arbeidsliv hos offentlige innkjøpere i stat og kommune, utvide bruken av lærlingklausuler og ha mer innovasjon i offentlige kontrakter.

– BNL er glade for at regjeringen erkjenner betydningen av at det offentlige må gå foran og er en krevende kunde slik at prosjektene blir utført av bedrifter med kvalifisert arbeidskraft og faste ansatte, avslutter Sandnes.

Bilder

Jon Sandnes, adm. dir. i BNL
Jon Sandnes, adm. dir. i BNL
Last ned bilde

Om Byggenæringens Landsforening

Byggenæringens Landsforening
Byggenæringens Landsforening
Postboks 7187 Majorstuen
0307 OSLO

23 08 75 00http://www.bnl.no

BNL er en paraplyorganisasjon for 15 bransjer i byggenæringen som har over 4000 medlemsbedrifter og sysselsetter mer enn 70 000 ansatte. BNL ble etablert i 1997 og er i dag den nest største landsforeningen i NHO.

BNL organiserer industri og eiendomsbedrifter, samt utøvende håndverkere og entreprenører.

BNL  tilbyr medlembedriftene veiledning i kollektiv og individuell arbeidsrett, tilgang på prognoser og annen rådgivning.

Følg saker fra Byggenæringens Landsforening

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Byggenæringens Landsforening på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Byggenæringens Landsforening

Prognoser for byggenæringen: Sterkt 2019 for nye yrkesbygg28.11.2018 10:48Pressemelding

Det er forventet vekst i alle deler av byggenæringen, bortsett fra nye boliger i 2019, men også der forventes det vekst i 2020. Nye yrkesbygg skal vokse med 8,8 prosent i 2019, noe som er den høyeste veksten på over 10 år. – Veksten i yrkesbygg betyr at norsk næringsliv øker investeringene, sammen med anleggssektoren skaper det forventninger om et godt år også i 2019, sier Jon Sandnes, adm. dir. i BNL.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom