SINTEF

Bli bedre på klimatilpasning gjennom nettverk

Del

Vi må bli bedre på å tilpasse oss klimaendringene. Dette gjøres best gjennom samarbeid i nettverk, viser en fersk forskningsrapport.

Illustrasjonsfoto: Geir Mogen
Illustrasjonsfoto: Geir Mogen

Den nye rapporten fra forskningssenteret Klima 2050, Nettverk for klimatilpasning – Hvorfor og hvordan, gir praktiske retningslinjer for organisering og etablering av nettverk mellom kommuner for å lære klimatilpasning.

– Nettverk er en viktig måte å skape holdningsendring på, og påvirke til konkrete tiltak og strategier for klimatilpasning. Mange små kommuner i Norge har aldri vært del av noe klimanettverk, og vil være en viktig gruppe å nå, sier seniorforsker Åshild Lappegard Hauge ved SINTEF Byggforsk.

Velg riktig nettverk

Noen større bykommuner deltar i mange ulike nettverk. Det vil være viktig at kommunene vurderer hvilke nettverk man skal delta i, og hvor mange, slik at det ikke går utover arbeidsoppgaver i organisasjonen.  Målet er at de nettverkene som etableres skal være gjennomtenkte og spisset.

– For at fordelene ved nettverksarbeid skal kunne utnyttes til fulle, har det mye å si hvordan nettverket etableres, organiseres og driftes. Nettverket bør ha fokus på forankring og konkrete planer for hvordan kunnskapen skal implementeres i deltakernes organisasjoner, sier Hauge.

Flernivånettverk for å påvirke holdninger til klima og miljø

Rapporten belyser også fordeler ved å bruke nettverk for å lære om og påvirke holdninger til klima og miljø. Fokuset har vært på flernivånettverk for kommuner. "Flernivå" betyr at nettverkene inkluderer offentlige forvaltere på flere nivåer. Likevel vil flere av rådene kunne gjelde også for nettverk der statlige eller private organisasjoner inngår, og nettverk som jobber med lignende tema.

– Rådene vi gir bygger på erfaringer og evalueringer av tre ulike flernivånettverk for å lære kommuner klimatilpasning, sier Hauge.

Rapporten gir også forslag til hvilke tema og oppgaver som kan være en første innføring i klimatilpasning for kommuner som ikke har jobbet mye med dette tidligere. 

Last ned rapporten


Fakta om Klima 2050

Klima 2050 - Risk reduction through climate adaptation of buildings and infrastructure - er et senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) finansiert av Norges forskningsråd og partnerne i konsortiet. SINTEF Byggforsk er vertskap for og leder Klima 2050 i nært samarbeid med NTNU, NGI, BI, MET Norge, og sentrale partnere fra industri og offentlig sektor. Sentrets målsetning er gjennom langsiktig forskning å redusere samfunnsmessig risiko forårsaket av klimaendringer med økt nedbør. Senteret legger vekt på utvikling av fuktsikre bygninger, overvannshåndtering og blå-grønne løsninger, samt tiltak for forebygging av vannutløste jordskred og forbedrede beslutningsprosesser som sikrer klimatilpasning av bygg og infrastruktur.

Kontakter

Bilder

Illustrasjonsfoto: Geir Mogen
Illustrasjonsfoto: Geir Mogen
Last ned bilde

Om SINTEF

SINTEF
SINTEF
Strindveien 4
7034 Trondheim

40 00 51 00http://www.sintef.no

Om SINTEF Byggforsk

SINTEF Byggforsk er et internasjonalt ledende forskningsinstitutt for bærekraftig utvikling av bygg og infrastruktur. Vi løser utfordringer knyttet til hele byggeprosessen, og skaper verdier for våre kunder og for samfunnet gjennom forskning og utvikling, forskningsbasert rådgivning, produktdokumentasjon og kunnskapsformidling. Vi tilbyr spisskompetanse innen fagområder som arkitektur, bygningsfysikk, forvaltning, drift og vedlikehold av bygninger, vannforsyning og annen infrastruktur. Våre medarbeidere jobber hver dag sammen med over 2.000 ansatte i SINTEF for å oppfylle vår visjon: Teknologi for et bedre samfunn.

Følg saker fra SINTEF

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra SINTEF på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra SINTEF

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom