Den norske kirke

Biskop Tor Singsaas går av neste sommer

Del

Tor Singsaas ble vigslet til biskop i Nidarosdomen den 14. desember 2008. Biskopen fyller 69 år 1. februar neste år, og biskop Tor har orientert det valgte bispedømmeråd, proster og prester samt staben ved bispedømmekontoret om at han nå går av for vel oppnådd aldersgrense.

Offisielt er avgangsdatoen 1. september, men grunnet ferieavvikling og annet vil tidspunktet for avgangen i praksis bli begynnelsen av juli.

2. november sender biskop Tor Singsaas sin avskjedssøknad til Kirkerådet med kopi til departementet. I forbindelse med bispedømmerådets behandling av tidsplan for den kommende bispeprosessen inviterer biskop Tor til pressekonferanse i Nidaros Erkebispegård, torsdag 3. november klokken 1200 for å orientere om avgangen.

I avskjedsbrevet til Kirkerådet skriver biskopen blant annet:

«Jeg vil ved avskjeden ha gjort tjeneste i Nidaros bispedømme i underkant av 40 år. Mitt ønske har vært å være nær der folk lever og virker i Nidaros bispedømme. Her hører jeg til, med mitt liv og min tjeneste. Mitt valgspråk har vært; «Glad i mennesker, - glad i Jesus Kristus».

I Trøndelag er «kristendom lettere gjort enn sagt». Her er stor kjærlighet til kirke og menighet som stikker dypt, og som vises på mangt vis, ofte indirekte,- ikke nødvendigvis med ord, men med troverdige handlinger.

Den største begivenhet av meget stor kirkehistorisk betydning i min tid som Nidaros biskop er utvilsomt opprettelsen av Presesembetet for Bispemøtet i 2011. Det har vært særdeles viktig og gledelig for meg at presesembetet ble lagt til Nidaros domkirke/Erkebispegården og Nidaros bispedømme.

Det (har også) vært særdeles meningsfullt å få arbeide med spørsmål knyttet til den sør-samiske befolkning, fra Saltfjellet i nord til Elgå i sør, som biskopen i Nidaros har et tilsynsansvar for. Opprettelsen av «Samisk menighet i sør-samisk område» på Kirkemøte i 2015, var en historisk begivenhet.»

Biskopen retter også i sitt avskjedsbrev en særlig takk til alle medarbeidere i kirken i Nidaros, samt alle institusjoner og organisasjoner han har hatt relasjon til i sitt arbeid.

Det blir avskjedsgudstjeneste i Nidaros domkirke 11. juni, 2017.

Det vil bli mulighet til å avtale enkeltintervjuer med biskopen på pressekonferansen eller ved henvendelse til rådgiver Håkon Olaussen ved bispekontoret (ho585@kirken.no/90 09 32 75).Gunn Karlsaune
Stiftsdirektør, Nidaros bispedømme

Bilder

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke