Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Betydelig snøskredfare i vinterferiehelga

Del

Det er faregrad 3 og betydelig snøskredfare i store deler av landet denne helga. Det gjelder både på Vestlandet og store deler av Nord-Norge. Enkelte steder skaper et vedvarende svakt lag spesielt krevende forhold, i tillegg til ustabile nysnøflak som er hovedskredproblemet de fleste steder.

Ved faregrad 3-betydelig kreves det svært mye kunnskap for å bevege seg trygt i bratt terreng.

- Vi anbefaler derfor folk å holde seg unna skredterreng, det vil si alle fjellsider som er brattere enn 30 grader, sier vaktleder i Snøskredvarslingen Ragnar Ekker.

- I områder med vedvarende svakt lag må man også være obs på faren for å fjernutløse skred. Det er alltid smart å holde god avstand til bratte fjellsider ved faregrad 3-betydelig, sier Ekker.

Menneskelig faktor

Noen ganger kan det være vanskelig å holde seg unna skredterreng, siden skiføret mange steder er fint. Da gjelder det å ha planlagt godt, og ha kontroll på hva slags terreng man beveger seg inn i. Man må også være bevisst på hvordan menneskelige faktorer påvirker de valgene vi tar.

- Vi er mange som har kjent på den sterke lysten til å kjøre ned en fin hvit fjellside, men noen ganger er det rett og slett best å heller velge en slakere rute. Det kommer nye dager med mer stabilt snødekke, sier Ekker.

- Gruppepress eller manglende diskusjon om forholdene kan være andre årsaker som gjør at man havner i situasjoner man ikke burde.

Skredproblemene

De fleste steder i landet er det ustabile nysnøflak eller fokksnø i leområder som er hovedskredproblemet. Områder hvor vinden legger fra seg snø er mest utsatt, typisk bak rygger, i søkk og renneformasjoner. Enkelte steder har vi også et vedvarende svakt lag som ligger under nysnøen.

- I disse områdene er det spesielt krevende forhold, sier Ekker.

Vi har fått rapporter fra blant annet Sogn de siste dagene om faretegn og skred som har løsnet på dette laget. Vi har også rapporter fra Troms om faretegn fra et vedvarende svakt lag.

- Drønn, skytende sprekker og ferske skred er tydelige tegn på at snødekket er ustabilt. Det er samtidig viktig å være klar over at fravær av faretegn ikke betyr stabilt snødekke, sier Ekker.

- Du går for eksempel glipp av mange tegn fra snødekket dersom du følger ferdig oppgåtte spor.

Dessverre kan det ta lang tid før slike vedvarende svake lag blir mer stabile, og folk i områder med et vedvarende svakt lag må gjøre ekstra forsiktige veivalg, kanskje i lang tid framover.

 Hva med de områdene som har lavere faregrad?

Østlandet ligger på faregrad 2-moderat om dagen. I områder med faregrad 2 anbefaler vi folk å sette seg godt inn i skredproblemene i varselet for sitt område og følge rådene til hvert skredproblem. Dette krever en del kunnskap, så hvis du er usikker bør du rett og slett holde deg unna skredterreng.

- Husk at det også kan gå skred på faregrad 2-moderat, sier Ekker.

- Ved faregrad 2-moderat er det færre områder og gjerne litt mindre skred som kan løsne enn på høyere faregrader, men for et menneske som havner på feil sted til feil tid spiller ikke det noen rolle.

Daglig oppdaterte varsler på varsom.no

Husk at forholdene kan endre seg raskt. Vi publiserer oppdaterte varsler hver ettermiddag på varsom.no.

- Bruk varslene når du skal planlegge og gjennomføre tur i bratt terreng, sier Ekker.

- Her får du fersk informasjon om skredfaresituasjonen, og gode råd om hvordan du kan bevege deg trygt i terrenget.

- Husk samtidig at det er lokale forskjeller innenfor varslingsregionene, og du har selv ansvar for å gjøre en vurdering av forholdene akkurat der du er, understreker Ekker.

Linker

Ferske snøskredvarsler: www.varsom.no 

Lær mer om snøskred: www.varsom.no/snoskredskolen

Ferske snøobservasjoner: www.regobs.no

Kontakter

Snøskredvarslingen: 48 88 01 00

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Nye forskrifter sikrer strømforsyning til husholdningene og vil føre til lavere avkastning for nettselskapene28.6.2018 11:56Pressemelding

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) foreslår flere endringer i forskrift om kontroll av nettvirksomhet. Endringene innebærer en reduksjon av referanserenten, økning i KILE for husholdninger og en håndtering av feil i inntektsrammevedtak som ivaretar nettkundene bedre. Forslagene underbygger formålet om en effektiv drift, utnyttelse og utvikling av strømnettet.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom