Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Betre oversikt over skredfare i Vaksdal kommune

Del

Vaksdal kommune i Hordaland får no betre og meir presise kart som gjev oversyn over skredfare i utvalde område med busetnad. Faresonekarta syner 1 bygning som er innanfor 1/100 års faresone, 41 bygningar som ligg innanfor 1/1000 års faresoner.

Karta blir overlevert til Vaksdal kommune 25. juni. Områdane som er kartlagt er Stavenes-Sandvik, Boge, Vaksdal, Skreia, Stanghelle, Dalegarden, Dale, Fosse, Vik, Sanden-Stamnes, Oterstadneset-Hagen-Berget, Eidslandet, Flatekvål, Brakestad, Trefall, Norddalen, og Ekse.

Karta tek omsyn til skredtypane snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flaumskred. Steinsprang er skredtypen som er dominerande for de kartlagde områdane, mens snø og sørpeskredfare skjer i høgareliggjande områder. Flomskredfare utgjør også fare for busetnad. Jordskred utgjør i mindre grad fare for busetnad.

Karta er enkle i bruk. Faresonene for kvar aktuell skredtype er også teikna saman inn i kartet, slik at kommunen berre treng å halda seg til ein faresone om gongen. På den måten får kommunen raskt oversyn over kva område som er utsett for skred.

Grunnlaget for faresonekarta er studie av kart og flybilete, terrengmodellanalyse og feltsynfaringar. Karta er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan nytta resultata i eigne verktøy saman med andre kartdata.

Se rapporten 

Se digitale faresoner

Kontaktpersonar

Brigt Samdal, Regionsjef, mobil: 907 48 238

Toralf Otnes, Senioringeniør, telefon, 22959527

Yngve Midtun, Geolog, telefon, 2295 9532

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom