Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Betre oversikt over skredfare i Ullensvang Herad

Del

Ullensvang Herad i Hordaland får no betre og meir presise kart over skredfare i utvalde område med busetnad

Karta blir overlevert til Ullensvang Herad 24. september. Områda som er kartlagt er Kaland, Djønno, Tjoflot, Ringøy - Bjotveit, Utne, Helland - Midnes, Espe - Børve, Aga, og Velure - Haustveit.

Karta tek omsyn til skredtypane snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flaumskred.

Karta er enkle i bruk slik at kommunen skal få raskt oversyn over kva område som er utsett for skred.

Grunnlaget for faresonekarta er studie av kart og flybilete, terrengmodellanalyse og feltsynfaringar. Karta er digitale, slik at kommunen og andre kan nytta resultata saman med andre kartdata.

Rapport skredfarekartlegging: 

http://publikasjoner.nve.no/eksternrapport/2018/eksternrapport2018_04.pdf 

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom