Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Betre oversikt over skredfare i kommunane Gol og Hemsedal

Del

Kommunane Gol og Hemsedal får no betre og meir presise kart som gjer oversyn over skredfare. Faresonekarta syner at eit leilegheitsbygg i Gol ligg innanfor 100-års faresonen for skred i de kartlagde områda, og fleire bustader i Gol og Hemsedal ligg innanfor 1000-års faresonen. NVE overleverte karta tysdag 20.februar 2018.

Karta tek omsyn til skredtypane snøskred, sørpeskred, steinsprang, jordskred og flaumskred, og dekker områda Grøndalen, Tuv-Ulsåk, Gol, Golreppen og Liagardan.

– Kartlegginga gjev oss ny kunnskap om skredutfordringane i Gol og Hemsedal. Faresonekarta syner at det er lausmasseskred og steinsprang som er skredtypane som utgjer størst fare for busetnad, mens i Hemsedal er det snøskred og steinsprang, fortel Anne Cathrine Sverdrup, regionsjef i NVE.

Karta er enkle i bruk. Det er teikna ei felles faresone for dei aktuelle skredtypane, slik at kommunen berre treng å forhalde seg til ei faresone om gongen. På den måten får kommunen raskt oversikt over kva område som er skredutsatt.

– Med faresonekarta som NVE no har fått utarbeidd, har kommunen eit godt grunnlag for arealforvaltning og byggesakhandsaming, for å vurdere sikringstiltak og for bruk i lokal skredberedskap, seier Sverdrup.

Grunnlaget for faresonekarta er studie av kart og flybilete, terrengmodellanalyse, klimaanalyse, tidlegare skredhendingar, synfaringar i felt og modellering av skreddynamikk. Karta er produsert i digital form, slik at kommunen og andre kan nytte dei i eigne verktøy saman med andre kartdata.

Rapporten finner du her

Faresonekarta ligger her

 

Kontaktpersoner

Anne Cathrine Sverdrup, regionsjef, mobil: 90752061

Astrid Synnøve Flatøy, seniorrådgivar, mobil: 22959768

Odd Are Jensen, geolog, telefon: 22959521

Bilder

Om Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Middelthuns gate 29
0368 Oslo

09575http://www.nve.no

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) har ansvar for å forvalte Noregs vatn- og energiressursar. NVE varetek også dei statlege forvaltningsoppgåvene innan skredførebygging. NVE skal sikre ei heilskapleg og miljøvennleg forvaltning av vassdraga, fremje ei effektiv kraftomsetning, kostnadseffektive energisystem og hjelpe til ein effektiv energibruk.

Følg saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom