Eika GruppenEika Gruppen

Beste kvartalsresultat for Eika Gruppen

Del

(Oslo 26. oktober 2017) Eika Gruppen oppnådde selskapets beste kvartalsresultat før skatt med 189 millioner kroner i tredje kvartal 2017 mot 126 millioner kroner i fjor. Resultatet hittil i år er på 429 millioner kroner mot tilsvarende 389 millioner kroner i 2016.

- Med det beste kvartalsresultatet for Eika noen gang er jeg godt fornøyd med utviklingen. Vi ser en positiv utvikling på de fleste områder, og jeg vil særlig fremheve det systematiske arbeidet vi har lagt ned i gode løsninger for langsiktig sparing. Her skiller Eika seg fra konkurrentene og har tatt en ledende posisjon. Solide forvaltningsresultater, gode rådgiverløsninger og selvbetjeningsløsninger i mobilbanken har bidratt til den positive utviklingen. Med den nye løsningen «Min Sparing» i mobilbanken, der kundene samler all informasjon om sin sparing og pensjon, har vi tatt ytterligere skritt for å befeste vår ledende posisjon på kundeopplevelser innen langsiktig sparing, sier konsernsjef Hege Toft Karlsen i en kommentar.

Eikas kundeløsninger og nærhet til kundene blir lagt merke til. Markedsanalyseselskapet Cicero skriver følgende i sin rapport for september: «Med den siste tidens investeringer i digitale løsninger og lokalbankenes fysiske tilbud, virker Eika tydeligere enn noen gang på hvordan de skal realisere kundeløftet om å være ved kundens side.»

I forslaget til Statsbudsjett for 2018 fortsetter Regjeringen å ramme lokalbankene. Finansskatten ble innført i 2017 som et tillegg på arbeidsgiveravgiften opprettholdes samtidig som den øvrige bedriftsbeskatningen reduseres. Finansskatten rammer i særlig grad mindre banker med høy grad av kompetente rådgivere i distriktene og deres viktige bidrag til vekst og utvikling av arbeidsplasser i distriktene. Eika fortsetter sitt arbeid sammen med Sparebankforeningen med sikte på en mer nøytral innretning av finansskatten.

Resultatet for kvartalet tilsvarer en EK-avkastning på 26,3 prosent og 21,3 prosent hittil i år. Økt salg og porteføljevekst gir økte provisjoner til lokalbankene. Distributørprovisjoner utgjorde 136 millioner i tredje kvartal 2017 mot tilsvarende 124 millioner kroner i 2016 og 404 millioner kroner hittil i år mot tilsvarende 367 millioner kroner i 2016.I tallene for 2016 inngår engangseffekter med blant annet 35 millioner i utbytte fra Visa Norge i forbindelse med salg av Visa Europe.

Resultat og balanse Q3 2017

Kontakter

Dokumenter

Lenker

Om Eika Gruppen

Eika Gruppen
Eika Gruppen
Parkveien 61
0254 Oslo

22 87 81 00http://www.eika.no

Dette er Eika Gruppen og Eika Alliansen
Eika Alliansen består av 70 lokalbanker, Eika Gruppen og Eika Boligkreditt AS. Lokalbankene i Eika Alliansen har blant Norges høyeste kundetilfredshet både for personkunder og bedrifter og er en drivkraft for vekst og utvikling for sine lokalsamfunn. Nær og personlig kunderådgiving og fortsatt lokal tilstedeværelse der kundene er skiller lokalbankene fra konkurrentene. Eika Gruppen er eid av lokalbankene og utgjør finanskonsernet i Eika Alliansen. Eika Gruppens visjon er «Vi styrker lokalbanken». Konsernet leverer komplette kundeløsninger innen bank, forsikring, sparing, pensjon, finansiering, kort og eiendomsmegling til lokalbankene. Eika Alliansen er en av de største aktørene i det norske finansmarkedet og den viktigste aktøren for mange norske lokalsamfunn. Alliansen har en million kunder, 3000 medarbeidere, 400 lokalbankkontorer og en samlet forvaltningskapital på over 400 milliarder. www.eika.no

Følg saker fra Eika Gruppen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Eika Gruppen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Eika Gruppen

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom