Bane NOR

Bergen: Stor jernbaneteknisk kontrakt til AZVI s.A.

Del

Bane NOR har tildelt AZVI s.A. en stor kontrakt i prosjektet Arna-Fløen i Bergen. Prosjektet gir dobbeltspor som åpner for lokaltog hvert kvarter og økt kapasitet til godstog.

Arna stasjon: Jernbaneteknisk arbeid på stasjonen inngår i kontrakten som nå er tildelt. Illustrasjon: Bane NOR/Baezoni
Arna stasjon: Jernbaneteknisk arbeid på stasjonen inngår i kontrakten som nå er tildelt. Illustrasjon: Bane NOR/Baezoni

– AZVI s.A. er en profesjonell, internasjonal aktør som har erfaring med å gjennomføre tilsvarende store tverrfaglige jernbaneprosjekter, sier konserndirektør Einar Kilde i Bane NOR.

Kontrakten omfatter det jernbanetekniske arbeidet på nye Arna stasjon, samt i den nybygde og den opprinnelige Ulriken tunnel, og har en verdi på omkring en halv milliard kroner.

Jevn konkurranse

Bane NOR er godt fornøyd med konkurransen om kontrakten. – Det var en jevn konkurranse mellom tre godt kvalifiserte firma, sier Einar Kilde.

I evalueringen av tilbudene la Bane NOR stor vekt på oppdragsforståelse og gjennomføringsevne.

– Valget av denne entreprenøren reduserer gjennomføringsrisikoen for prosjektet, sier prosjektsjef for Arna-Fløen i Bane NOR, Katrine Sælensminde Erstad. – Vi vurderer at AZVI s.A. har de beste forutsetningene for å utføre arbeidet til rett tid, kvalitet og kost.

AZVI s.A. har samarbeidsavtaler med norske underentreprenører som skal utføre en stor del av arbeidet.

Omfattende entreprise med ny metode for norsk jernbane

Den omfattende og tverrfaglige jernbanetekniske entreprisen stiller store krav til at entreprenøren må ivareta helhet og ikke bare enkeltfag.

Arbeidet inkluderer spor, telekommunikasjon, høy-/lavspent- og kontaktledningsanlegg på strekningen fra Arna til Fløen. I den delen av nye Ulriken tunnel som er boret med tunnelboremaskin skal det legges fastspor, noe som er nytt på jernbanen i Norge. Dette vil bli det første omfattende fastsporanlegget som bygges her i landet.

Todelt anleggsperiode

Byggingen skal foregå i to faser, tilpasset ombyggingen av Arna stasjon, åpningen av nye Ulriken tunnel og rehabiliteringen av den opprinnelige tunnelen.

Første byggefase starter allerede i januar 2019 og varer i ca. 2 år. Deretter vil det være nesten ett års opphold i byggingen, til den opprinnelige Ulriken tunnel er ferdig oppgradert og sørsiden av Arna stasjon er ferdig ombygget og klar for jernbaneteknikk.

Fakta om dobbeltsporutbyggingen Arna-Bergen

Strekningen mellom Arna og Bergen er svært tett trafikkert og dagens enkeltspor har for lav kapasitet. Byggingen av dobbeltspor vil bedre situasjonen både for gods- og persontrafikken, og legge til rette for 15-minutters frekvens for lokaltogene.

Størstedelen av strekningen går i tunnel gjennom fjellet Ulriken. Bane NOR bygger en ny, parallell tunnel - nye Ulriken tunnel - for å øke kapasiteten.

Dobbeltsporet vil også legge til rette for økt hastighet og mer fleksibel trafikkavvikling.

Den nye tunnelen er drevet fra Arna-siden av Ulriken. Både tradisjonell sprengning og tunnelboremaskin ble benyttet. Dette er første gang man har brukt tunnelboremaskin til en jernbanetunnel i Norge. De første 765 meterne av den 7,8 kilometer lange tunnelen er sprengt på tradisjonelt vis. Årsaken til dette er at tunnelen skal romme ekstra spor til togpassering, og tverrsnittet må derfor være vesentlig større her. De resterende 7 kilometerne av den nye tunnelen er boret med tunnelboremaskin.

På Arna stasjon gjøres det omfattende endringer, for å tilpasse stasjonen til den nye tunnelen og kryssingssporet, og for å gjøre stasjonen tilgjengelig for alle brukergrupper. Det bygges også nye jernbanetekniske anlegg og tilhørende teknisk hus.

Nøkkelord

Kontakter

Prosjektsjef Arna-Fløen: Katrine Sælensminde Erstad
tlf 416 80 912
erskat@banenor.no

Kommunikasjonsleder Ingvild Eikeland
tlf 982 49 707
ingvild.eikeland@banenor.no

Pressesjef Thor Erik Skarpen
tlf 916 55 144
skat@banenor.no

Bilder

Arna stasjon: Jernbaneteknisk arbeid på stasjonen inngår i kontrakten som nå er tildelt. Illustrasjon: Bane NOR/Baezoni
Arna stasjon: Jernbaneteknisk arbeid på stasjonen inngår i kontrakten som nå er tildelt. Illustrasjon: Bane NOR/Baezoni
Last ned bilde
Einar Kilde er konserndirektør for Utbygging i Bane NOR. Foto: Anne Mette Storvik / Bane NOR
Einar Kilde er konserndirektør for Utbygging i Bane NOR. Foto: Anne Mette Storvik / Bane NOR
Last ned bilde
Katrine Sælendsminde Erstad er prosjektsjef for Arna-Fløen i Bane NOR. Foto: Arne Hofseth
Katrine Sælendsminde Erstad er prosjektsjef for Arna-Fløen i Bane NOR. Foto: Arne Hofseth
Last ned bilde

Om Bane NOR

Bane NOR
Bane NOR
Biskop Gunnerus' gate 14
0185 Oslo

05280http://www.banenor.no

Bane NOR er et statlig foretak med ansvar for den nasjonale jernbaneinfrastrukturen.

Foretaket har ansvaret for planlegging, utbygging, forvaltning, drift og vedlikehold av det nasjonale jernbanenettet, trafikkstyring og forvaltning og utvikling av jernbaneeiendom. Bane NOR har det operative koordineringsansvaret for sikkerhetsarbeidet og operativt ansvar for samordning av beredskap og krisehåndtering.

Bane NOR har om lag 4.500 ansatte og har hovedkontor i Oslo.

Følg saker fra Bane NOR

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bane NOR på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bane NOR

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom