Bergen lufthavn Flesland

Bergen lufthavn Flesland sertifisert som klimanøytral

Del

Bergen lufthavn har vært sertifisert i Airport Carbon Accreditation( ACA) på nivå 2 Reduction, siden 2014. Sertifiseringen ACA 3+ Neutrality, er det høyeste nivået i ACA, og er resultat av flere års systematisk arbeid med kartlegging av klimagassutslipp og kommunikasjon av nødvendige tiltak for reduksjon.

Lufthavnen har hatt kontinuerlig reduksjon av utslipp helt siden 2011. Reduksjonen er et resultat av lavere drivstofforbruk, innføring av biodiesel, lavere oljeforbruk til oppvarming og utskifting av gamle kjøleanlegg. 

- Avinor har som målsetting å være en drivkraft i arbeidet med luftfartens klima- og miljøutfordringer. Det betyr mye at Norges nest største lufthavn tar bærekraft på alvor. Jeg er stolt over alle som bidrar til at vi har oppnådd ACA’s nivå 3+, sier Aslak Sverdrup, lufthavndirektør på Bergen lufthavn Flesland.

Men det stopper ikke her. Med sertifisering på høyeste nivå kommer også flere nye krav:

  1. Totalt klimagassregnskap – Klimagassregnskapet skal nå også synliggjøre utslipp fra eksterne partnere, tilbringertjeneste og flytrafikk opp til 3000 fot. Disse er beregnet ut fra salgstall fra dieselforbruk og trafikkdata.
  2. Inkluderer hele lufthavnen – Avinor inviterer alle samarbeidspartnerne til «dugnad» for en utslippsfri drift. Avinor har et viktig samfunnsansvar og ACA-akkrediteringen er med på å bidra til bærekraftig vekst for landet og vår region. Vi ønsker å vise at klima og miljø er viktig for bærekraftig utvikling av flytrafikken, og håper alle i vår bransje vil bidra.  
  3. Klimakompensering – For å oppnå tittelen klimanøytral kreves det at lufthavnen kompenserer for de utslippene som driften av lufthavnen skaper. Avinor kjøper årlig klimakvoter for hele konsernet. For 2017 kjøpte Avinor kvoter i et prosjekt for fangst av gass fra et avfallsdeponi som gir elproduksjon. 

 -Vi har kommet langt og har jobbet godt i mange år, og ønsker fortsette å redusere klimagassutslippene ved målrettet arbeid sammen med partnerne våre, avslutter Sverdrup. 

I tillegg fortsetter Avinors satsing på fortsatt tilgang på biobasert Jet A1 til Bergen lufthavn. Avinor har mål om 30% biofuel i 2030, og jobber for elektrifisering av luftfarten mot 2040.

Klimagassutslipp fra flyplassdrift vil variere noe fra år til år avhengig av været. Her er tall fra 2011 og 2017 for hele perioden.

Egne utslipp, tonn CO2

2011

2017

Egne kjøretøy

402

365

Brannøvingsfelt

24

34

Baneavising

145

157

Termisk energi *

150

63

Kjøleanlegg

202

6

Les mer om Bergen lufthavns miljøarbeid.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Lenker

Om Bergen lufthavn Flesland

Bergen lufthavn Flesland
Bergen lufthavn Flesland
Flyplassvegen 555
5258 Bergen

+47 67 03 11 00https://avinor.no/konsern/flyplass/bergen

Avinor har ansvar for de 44 statlig eide lufthavnene og flysikringstjenesten for sivil og militær luftfart i Norge. Dette nettverket binder Norge sammen - og Norge sammen med verden.

Bergen lufthavn, Flesland er et sentralt trafikknutepunkt for Bergensregionen og Vestlandet, med over 6 millioner passasjerer årlig. Med omlag 70 direkteruter til inn- og utland sørger lufthavnen for at reiseglade Vestlendinger reiser ut i verden, og vi bidrar til vekst næringslivet i vår region. Etter mange års plassutfordringer åpner den nye flyterminalen 17. august 2017.

Følg saker fra Bergen lufthavn Flesland

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Bergen lufthavn Flesland på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Bergen lufthavn Flesland

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom