Norsk Friluftsliv

Ber regjeringen opprettholde en helhetlig viltforvaltning

Del

Regjeringen vil flytte forvaltningen av høstbare viltarter til Mat- og landbruksdepartementet, mens forvaltningen av de øvrige viltartene, og naturforvaltning generelt, fortsatt skal ligge i Klima- og miljødepartementet. Norges Jeger- og Fiskerforbund mener dette er en svært dårlig løsning og ber regjeringen stoppe flytteplanene.

MERKELIG: Norges Jeger- og Fiskerforbund stiller seg undrende til regjeringens forslag om å flytte forvaltningen av høstbare viltarter til Mat- og landbruksdepartementet. Foto: NJFF
MERKELIG: Norges Jeger- og Fiskerforbund stiller seg undrende til regjeringens forslag om å flytte forvaltningen av høstbare viltarter til Mat- og landbruksdepartementet. Foto: NJFF

- Man kan ikke forvalte viltarter uten god kunnskap om artenes leveområder og økosystem. En helhetlig forvaltning er en forutsetning, og en styrke, for å kunne forvalte våre viltarter på en god og bærekraftig måte i et langsiktig perspektiv slik at de produserer et høstingsverdig overskudd, sier generalsekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Espen Søilen.

- Det er dette overskuddet som gir grunnlag for våre jakt- og fangsttradisjoner og bringer rundt 200 000 jegere ut i naturen for å høste kortreist, økologisk viltmat hvert år. Hvis vi ikke lenger skal se ting i sammenheng, får vi både en dårligere og dyrere forvaltning. Dette er det motsatte av forenkling, sier Søilen, som anmoder regjeringen om å stanse den planlagte overføringen umiddelbart.

- Viktig med helhetlig forvaltning

NJFF mener det fremstår urimelig at forvaltningen av de høstbare viltartene skal ligge i et annet departement enn i det departementet som også skal forvalte de andre viltartene og naturgrunnlaget forøvrig. 

- For NJFF er det viktig at vi fortsatt skal ha en artsforvaltning som tar utgangspunkt i å forvalte artenes leveområder, og de økosystemene de er en del av på en helhetlig måte, sier Søilen, som anmoder regjeringen om å stanse den planlagte overføringen umiddelbart. 

- Alt henger sammen med alt

Norges Jeger- og Fiskerforbund støtter ikke regjeringens beslutning, og stiller seg undrende til forslaget.

- En oppsplitting av forvaltningen av våre viltarter mellom to departementer, ut fra kriteriet om de er høstbare eller ikke, er å reversere denne utviklingen, og å ta arter ut av en sammenheng. Vi vil også oppleve at forvaltningen av arter kan veksle mellom to departementer, sier Espen Søilen, og minner om at alt henger sammen med alt.

Frykter kompetansen svekkes

NJFF får støtte fra paraplyorganisasjonen Norsk Friluftsliv, som mener at forslaget vil føre til at vi blir mer sårbare for klimaeffekter og andre påvirkninger, fordi man ikke vil se forvaltningen under ett.

Organisasjonen for 16 norske friluftslivsorganisasjoner, med nærmere én million medlemsskap, frykter at flyttingen vil føre til at forvaltningskompetansen svekkes.

- Utvikling og vedlikehold av spisskompetanse er viktige faktorer for en vellykket forvaltning. Det motsatte er en modell der det er hvorvidt arten står oppført på listen over jaktbare arter, som skal avgjøre hvilken del av forvaltningsapparatet som skal ha forvaltningsansvaret. Å splitte forvaltningsansvaret, og i ytterste konsekvens flytte det fram og tilbake mellom ulike departementer, er ikke en løsning vi støtter opp om, sier generalsekretær i Norsk Friluftsliv, Lasse Heimdal.

Nøkkelord

Kontakter

For mer informasjon, kontakt:
Norges Jeger- og Fiskerforbund ved
Generalsekretær Espen Søilen: 415 63 480
Fagsjef Siri Parmann: 959 41 318

Norsk Friluftsliv ved
Generalsekretær Lasse Heimdal: 951 51 194

Bilder

MERKELIG: Norges Jeger- og Fiskerforbund stiller seg undrende til regjeringens forslag om å flytte forvaltningen av høstbare viltarter til Mat- og landbruksdepartementet. Foto: NJFF
MERKELIG: Norges Jeger- og Fiskerforbund stiller seg undrende til regjeringens forslag om å flytte forvaltningen av høstbare viltarter til Mat- og landbruksdepartementet. Foto: NJFF
Last ned bilde

Om Norsk Friluftsliv

Norsk Friluftsliv
Norsk Friluftsliv
Nedre Slottsgt. 25
0157 Oslo

23 31 09 80http://www.norskfriluftsliv.no/

Norsk Friluftsliv er paraplyorganisasjonen for 17 norske frivillige friluftslivsorganisasjoner, med over 950 000 medlemskap og representerer over 5000 lokale lag og foreninger. Organisasjonene har individuelle medlemskap og er åpne for alle. De er landsomfattende eller har mer enn 10 000 medlemmer. Organisasjonene har ikke motorferdsel eller organisert konkurranseaktivitet som hovedformål. 

Norsk Friluftsliv arbeider for
- et allsidig, enkelt og naturvennlig friluftsliv i tråd med norsk friluftslivstradisjon, som gjennom tradisjonelle og nye aktivitetsformer fremmer friluftsliv for alle.

- å fremme saker av felles interesse for organisasjonene overfor myndighetene og andre aktuelle målgrupper.

- helse, trivsel og økt forståelse for naturens egenverd gjennom naturopplevelser.

- å fremme allemannsretten og allmennhetens tilgang til og bruk av naturen.

Følg saker fra Norsk Friluftsliv

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norsk Friluftsliv på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norsk Friluftsliv

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom