Norges Jeger- og Fiskerforbund

Ber om økte midler til friluftslivet

Del

Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber Stortinget om å øke innsatsen for å stimulere til et aktivt friluftsliv. Det er en god investering i den framtidige folkehelsen.

Fiskelykke, foto Lise Sundberg
Fiskelykke, foto Lise Sundberg

Norges Jeger- og Fiskerforbund avholdt landsmøte i Haugesund 13. – 15. november 2015. Landsmøtet vedtok følgende resolusjon:

 «Landsmøtet i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) ber Stortinget om å øke innsatsen for å stimulere til et aktivt friluftsliv. Vår erfaring er at offentlige investeringer i friluftslivstiltak er samfunnsøkonomisk svært lønnsomme. Det er en god investering i den framtidige folkehelsen, og gir også gode verktøy for integrering av fremmedkulturelle i det norske samfunnet.

 Vi ber derfor om at de politiske myndighetene legger til rette for friluftslivet både gjennom  det offentlige regelverket, og gjennom å bevilge tilskuddsmidler som kommer friluftslivet til gode.

Når økonomiske stimuli kombineres med godt frivillig arbeid, er resultatene ofte overbevisende. I Sportsfiskets År hadde NJFF et mål om å få 200.000 nye personer ut på fisketurer. Nå kan vi  dokumentere at antallet fiskere økte med hele 300.000 gjennom prosjektåret. Det er også dokumentert at hver fisker var på flere fisketurer enn tidligere. En økning på til sammen 3.3 millioner fisketurer per år er et strålende resultat.

Vi er skuffet over at de statlige bevilgningene til friluftslivstiltak er redusert i forslaget til statsbudsjett for neste år, og det i Friluftslivets År. Landsmøtet ber Stortinget om å legge til grunn våre dokumenterte resultater i tidligere friluftlivssatsinger, og minst opprettholde de statlige bevilgningene til disse formålene.»

Nøkkelord

Bilder

Fiskelykke, foto Lise Sundberg
Fiskelykke, foto Lise Sundberg
Last ned bilde

Lenker

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Følg saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom