Nærings- og fiskeridepartementet

Ber MSC revurdere suspensjon av MSC-merket for atlantisk makrell

Del

-I lys av justerte kvoteråd fra Det internasjonale havforskningsrådet (ICES) mener jeg at Marine Stewardship Council (MSC) på nytt må vurdere suspensjonen av MSC-sertifikatet for atlantisk makrell, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

MSC varslet 31. januar at de ville suspendere alle sertifikater for atlantisk makrell med virkning fra 2. mars 2019. Bakgrunnen for suspensjonen er at kvoterådet for makrell, som ICES publiserte i oktober, anslår en nedadgående trend. Avtalepartene møtes denne uken for å drøfte om totalkvoten skal endres i lys av det justerte kvoterådet som nå foreligger fra ICES. 

EU, Færøyene og Norge ble i november 2018 enige om en totalkvote for 2019 på 653 000 tonn. Kvoten innebar en reduksjon på 20 prosent sammenlignet med kvoten for 2018 som var på 816 000 tonn, men var likevel betydelig høyere enn ICES opprinnelige rådgivning på 318 000 tonn. I avtalen er det satt av en rimelig andel til andre stater.

Det justerte kvoterådet fra ICES er en totalkvote på 770 000 tonn. Dette rådet kom etter et arbeid i ICES hvor man så på metoden for hvordan makrellbestanden estimeres.

Norsk forvaltning bidrar med detaljert og åpen informasjon i møter med MSC sine revisorer. Dette gjør vi for å bidra til at fiskestandene skal oppnå MSC- sertifisering.

-Norske fiskerier er bærekraftig forvaltet, dette jobber vi med hele tiden og dette er vi gode på. Det er viktig å fortsette et godt forvaltningssamarbeid med våre naboer og lytte til innspill fra våre forskningsmiljøer. Det viktigste ville likevel være om øvrige stater som fisker makrell, Island, Grønland og Russland, ville slutte seg til og respektere avtalen mellom Norge, EU og Færøyene. Slik det er nå, retter MSC baker for smed når norskfanget makrell ikke blir miljøsertifisert fordi andre stater ensidig setter seg kvoter som innebærer at den avtalte totalkvoten blir overfisket, sier fiskeriministeren.

Fakta om MSC:

Marine Stewardship Council (MSC) er en internasjonal ideell organisasjon. MSC ble etablert for å ta tak i problemet med uansvarlig fiske.

MSC-standardene oppfyller internasjonale beste praksis-retningslinjer for sertifisering og miljømerking.

Kontakter

Om Nærings- og fiskeridepartementet

Nærings- og fiskeridepartementet
Nærings- og fiskeridepartementet
Kongens Gate 8
0032 Oslo

Pressevakt: 902 51 303 (ikkje SMS)https://www.regjeringen.no/nfd

Departementet (NFD) utformar ein framtidsretta nærings- og sjømatpolitikk.

Innsyn: NFDs postjournal er søkbar hos www.eInnsyn.no

Du kan følgje NFD på Twitter | Facebook  | Flickr

Følg saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Nærings- og fiskeridepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Nærings- og fiskeridepartementet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom