Ber Fiskeriministeren spare friluftslivet

Del

Fiskeridirektoratet foreslår å etablere nullfiskesoner i deler av året for å beskytte den hardt pressede torskebestanden i Oslofjorden. Vi støtter et strengt vern av torsken, men mener det er viktig å ikke stenge store friluftsområder for alt annet fiske.

Nødvendig vern av torsken
Skagerrak og Oslofjorden byr på friluftsopplevelser for om lag 40% av Norges befolkning, og er kanskje vårt desidert viktigste friluftslivsområde. Fritidsfiske er en viktig del av det friluftslivet som utøves i sjøen i dette området. Torsken har alltid vært viktig, og når torskebestandene nå er på et historisk lavmål er det bra at fiskerimyndighetene tar grep og foreslår et forbud mot å fiske torsk. Vi er sikre på at det er stor forståelse for et slikt nødvendig vern av torsken blant fritidsfiskerne også.

Unødvendig forbud mot annet fiske
Fiskeridirektoratet trekker fram at «det vil være umulig å kontrollere fisket i området hvis det skulle være tillatt å fiske etter andre arter enn torsk i gytefeltene. Derfor er det mest hensiktsmessig og effektivt for vernet at det innføres et forbud mot alt fiske i gyteperioden».
Vi mener dette er helt unødvendig, og det vil i urimelig grad ramme tusenvis av fritidsfiskere som fisker etter andre arter enn torsk. Vinter og vår er blant de mest attraktive periodene av året for fiske etter enkelte fiskearter, og tapet i rekreasjonsverdi vil være betydelig. De som eventuelt får torsk som bifangst vil uansett pålegges å sette den skånsomt tilbake i sjøen. Uavhengig hvilke tiltak som settes inn for å bevare torskebestanden er en avhengig av at befolkningen følger regelverket. God informasjon og kampanjer rettet mot befolkningen i kombinasjon med økt tilstedeværelse og oppsyn er et bedre tiltak enn det som nå foreligger.

Forståelige regler
Når lover og regler oppfattes som forståelige er friluftslivsbrukerne gode på oppfølging. Det er stor enighet blant fiskerne om at torsken i dette området sliter, og det kan derfor forventes at et forbud mot å fiske torsk vil overholdes. Her har vi tillit til fiskerne, på samme måte som vi har tillit til at de overholder minstemålbestemmelser, forholder seg til fredningssoner utenfor elvemunninger osv.

Store friluftslivsverdier
Det er store samfunnsøkonomiske gevinster av å legge til rette for det enkle friluftslivet i nærmiljøet. Å legge unødvendige restriksjoner på det fritidsfisket som ikke går ut over torskestammen mener vi derfor er svært uheldig. Gjennom regjeringens «Handlingsplan for friluftsliv» er det høstingsbaserte friluftslivet trukket fram som særlig verdifullt å videreføre og som en viktig del av arbeidet med forebyggende helsearbeid.


Undertegnede organisasjoner ber Fiskeriministeren nyansere forslaget om fredning i nullfiskesoner fra Fiskeridirektoratet slik at ikke alt fritidsfiske i områdene rammes. Vi ber også om å bli involvert i den framtidige forvaltningen av fritidsfisket i området, for å kunne bidra med god informasjonsspredning som skaper forståelse for fornuftige forvaltningstiltak, som eksempelvis nødvendigheten av å frede torsken i området.

Norsk Friluftsliv          Oslofjorden Friluftsråd               Norges Jeger- og Fiskerforbund 
Lasse Heimdal            Rune J. Svensson                       Espen Søilen
Generalsekretær        Direktør                                       Generalsekretær

Bilder

Last ned bilde
Fiskeridirektoratets forslag til fiskeforbudssone på Hvaler
Fiskeridirektoratets forslag til fiskeforbudssone på Hvaler
Last ned bilde
Fiskeridirektoratets forslag til fiskeforbudssone i indre Oslofjord
Fiskeridirektoratets forslag til fiskeforbudssone i indre Oslofjord
Last ned bilde
Fiskeridirektoratets forslag til fiskeforbudssone i Kragerø
Fiskeridirektoratets forslag til fiskeforbudssone i Kragerø
Last ned bilde

Om Norges Jeger- og Fiskerforbund

Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Hvalstadåsen 5
1378 Nesbru

66 79 22 00http://www.njff.no

Norges Jeger- og Fiskerforbund er den eneste landsdekkende interesseorganisasjon for jegere og fiskere i Norge. Vi er en partipolitisk nøytral organisasjon, men har et sterkt jakt-, fiske-, og naturpolitisk engasjement i mange saker.

Følg saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Norges Jeger- og Fiskerforbund på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Norges Jeger- og Fiskerforbund

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom