UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Benskjør fauna og brunt vann i vente

Del

Benskjør fauna, dårlige kår for ferskvannsfisk og kvikksølv i drikkevannet er langtidskonsekvenser av sur nedbør på 70- og 80-tallet.

Dag Hessen
Dag Hessen

Dag Hessen, professor ved Institutt for biovitenskap ved Universitetet i Oslo, er en av forskerne bak to nye undersøkelse av tilstanden i Norske innsjøer. 70 Norske innsjøer er vurdert over en tidsserie på 30 år.

Ifølge Hessen skyldes er det brune ferskvannet en langtidskonsekvens av tre trender. Først redusert forsuring i forhold til på 70- og 80-tallet. Nå når svovelutslippene reduseres blir vannet mindre surt, men samtidig lekker mer organisk materiale ut fra land til vann. I tillegg blir det stadig mer skog, noe som også bidrar til brunere vann. På toppen av dette gir mer nedbør mer avrenning av brunt vann fra land.

Parallelt med dette, og i stor grad som et resultat av de samme trendene, blir norsk ferskvann stadig mer kalkfattig. Dette er problematisk for mange arter, siden norske elver og innsjøer i utgangspunktet er svært kalkfattige.

- Vi risikerer å få en benskjør fauna, sier professor Dag Hessen.

Brunt og kalkfattig vann har konsekvenser for livet innsjøene. Dette gjelder ikke bare fisk, men også alger og vannplanter som ikke får nok lys. Det påvirker også drikkevannskvaliteten negativt.

Resultatene er framkommet i to studier som nylig er publisert sammen med forskere fra NTNU og NIVA. Planen er å utvide studiene til andre nordlige land som synes å oppleve samme utvikling.

Dag Hessen påpeker at reduksjonen av svovelutslipp og sur nedbør er en stor miljøseier, men at de utilsiktede langtidseffektene på vannkvaliteten viser at det kan ta svært lang tid å komme tilbake til en normaltilstand. Det viser også at økt skogvekst har noen bieffekter.

- Det at kvaliteten i norske innsjøer er i ferd med å endre seg er alvorlig, og tilsier at det er på tide med en ny, større undersøkelse av tilstanden i norske vann sier Hessen.

Nøkkelord

Kontakter

Dag Hessen:

+47 95037899
d.o.hessen@mn.uio.no

Bilder

Dag Hessen
Dag Hessen
Last ned bilde
Humus farger vannet brunt. Fargen er et av langtidseffektene fra sur nedbør.
Humus farger vannet brunt. Fargen er et av langtidseffektene fra sur nedbør.
Last ned bilde

Lenker

Om UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet
Sem Sælands vei 24
0371 Oslo

22 85 56 00http://www.mn.uio.no/

Det matematisk-naturvitskaplege fakultet har ein lang og stolt tradisjon innan forsking og undervising i dei klassiske realfaglege disiplinane. Fakultetet si verksemd dekkjer også eit breitt spekter av tverrfagleg forsking og ligg i front i Europa på fleire område.

Følg våre forskingsnyheiter på Titan.uio.no, som også er på Facebook og Twitter, eller abonner på nyheitsbrevet.

Følg saker fra UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra UiO - Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom