KS

Bemanningsnorm i barnehagene er ikke finansiert

Del

- Det er skuffende at regjeringen fortsetter å opptre som om bemanningsnormen er fullfinansiert, etter at vi har dokumentert grundig at den ikke er det, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen. Det lokale handlingsrommet blir omtrent det samme neste år som i år.

Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. Foto: KS
Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. Foto: KS

Verken Kommuneproposisjonen for 2019 eller revidert nasjonalbudsjett for 2018 inneholder store overraskelser for KS’ styreleder. Det er likevel to forhold hun reagerer på.

For det første er KS skuffet over at regjeringen ikke varsler mer penger til finansiering av den nye bemanningsnormen i barnehagene som trer i kraft allerede fra høsten.

- Regjeringen legger opp til en finansiering som bare i teorien dekker kostnadsveksten. Det gir ikke mening å beregne antall barn per voksen i barnehagene totalt, når normen skal gjelde på den enkelte barnehage. I praksis er det svært små muligheter for å flytte barn eller ansatte mellom barnehager eller mellom kommuner. Det er de faktiske kostnadene som må kompenseres, og vi har grundig dokumentert at i 2021 vil det mangle en milliard kroner, sier Gunn Marit Helgesen.

Det andre Helgesen reagerer på, er at bevilgningene til flom- og rassikring ikke økes.

- Vi har nettopp hatt en flom på Østlandet som kunne blitt mye mer dramatisk om det ikke hadde vært investert store midler i flomsikring. Regjeringen har erkjent at det trengs mye mer penger til dette. Når de likevel ikke øker bevilgningene, kan det bli en svært dyr måte å spare penger på, sier Helgesen.

Når det gjelder opplegget for kommuneøkonomien neste år, er det omtrent som ventet, sier Helgesen.

- Vi er svært fornøyd med at regjeringen erkjenner og understreker hvor viktig et levende lokaldemokrati er for en effektiv bruk av fellesskapets penger. Det ser ut som om det lokale handlingsrommet blir omtrent det samme neste år som i år. Det er til å leve med, men det krever fortsatt full tyngde i arbeidet med effektivisering og fornyelse i kommunene og fylkeskommunene, sier Gunn Marit Helgesen.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. Foto: KS
Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen. Foto: KS
Last ned bilde
Et barn leker med klosser. Foto: Shutterstocl
Et barn leker med klosser. Foto: Shutterstocl
Last ned bilde

Om KS

KS
KS
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo

24 13 26 01http://www.ks.no

Følg saker fra KS

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra KS på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra KS

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom