Samferdselsdepartementet

Belønningsordninga: 285 millionar kroner til satsing på kollektivtransport, sykkel og gange i fire byområde

Del

Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland og Nedre Glommaregionen får no utbetalt pengar i tråd med belønningsavtalane dei har inngått med staten.

– Eg er glad for at Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland og Nedre Glommaregionen er på rett veg mot betre framkome og betre bymiljø. Fleire vel no kollektivtransport. Staten bidreg til å løfte fram lokale tiltak, og det er innbyggarane som er vinnarane, seier samferdselsminister Jon Georg Dale.

Gjennom belønningsordninga bidreg staten med pengar til kollektivtransport, sykkel og gange som gir betre framkome, miljø, klima og helse i storbyområda. Ordninga bygger opp under tiltak som har effekt, og Samferdselsdepartementet har fått rapport om kva som er oppnådd i 2018 i dei aktuelle byområda.

Utviklinga i Kristiansand, Buskerudbyen, Grenland og Nedre Glommaregionen tilseier at desse områda får utbetalt pengar i 2019 i tråd med belønningsavtalane.

Utbetalingar for 2019

  • Kristiansand: 90 millionar kroner
  • Buskerudbyen: 80 millionar kroner
  • Grenland: 60 millionar kroner
  • Nedre Glommaregionen: 55 millionar kroner

Meir om vurderingar og utbetalingar i brev frå Samferdselsdepartementet til storbyområda

Nøkkelord

Dokumenter

Om Samferdselsdepartementet

Samferdselsdepartementet
Samferdselsdepartementet
Akersgata 59 (R5)
Oslo

22 24 90 90http://sd.dep.no

Samferdselsdepartementet har det overordnede ansvaret for rammevilkår for post- og televirksomheten, for luftfarts-, veg- og jernbanesektoren, for riksvegferjene, kystforvaltningen og havne- og sjøtransportpolitikken.

Følg saker fra Samferdselsdepartementet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Samferdselsdepartementet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Samferdselsdepartementet

Belønningsavtale: Tromsø får 65 millioner kroner til kollektivtransport, sykkel og gange11.7.2019 15:12:42 CESTPressemelding

- Vi bidrar nå med 65 millioner kroner for at Tromsø kan få bedre transportløsninger som forenkler reisehverdagen til innbyggerne. Skal vi bidra til at flere velger å velge å gå, ta buss eller sykle må vi legge til rette for at det blir enklere og et forbedret tilbud. Derfor bidrar regjeringen nå med et betydelig beløp for transportløsninger i Tromsø, sier samferdselsminister Jon Georg Dale.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom