Kredinor

Bekymringsfull inkassoutvikling blant unge

Del

Tall fra Kredinor for første halvår viser en økning i antall inkassosaker på 29 % og inkassogjeld på 45 % blant unge under 25 år. Samtidig viser samlede tall for inkassobransjen fra Bisnode Credits at antall inkassosaker som har ført til betalingsanmerkninger øker med 4,1 % og inkassogjelden øker med 30,6 % blant de unge. Det innebærer at rundt 13 860 unge har betalingsanmerkning og skylder mer enn 500 millioner kroner til sammen.

Antall inkassosaker og inkassogjelden øker blant unge under 25 år.
Antall inkassosaker og inkassogjelden øker blant unge under 25 år.

Sammenliknet med andre aldersgrupper øker antall inkassosaker, inkassogjelden og betalingsanmerkninger fra et lavt nivå blant de unge. Kredinor mener at det likevel er grunn til bekymring fordi økningen har gått over flere kvartal. De unge kan risikere mye i en tidlig fase av sitt økonomiske livsløp hvis de ikke betaler det de skylder og ender med betalingsanmerkning.

Fakta til saken - grafer ligger i vedlegg - utdyping nedenfor:

Inkassoutviklingen blant unge under 25 år første halvår 2016:

Økning i antall inkassosaker: 29 %
Økning i inkassogjeld: 45 %
Økning i antall betalingsanmerkninger: 4,1 %,
Økning i inkassogjeld som er blitt betalingsanmerkninger: 30,5 % 

Inkassoutviklingen blant unge under 25 år (Kredinor) - forholdet mellom kjønnene 

Menn 18-25 år                                                           Kvinner 18-25 år
Andel av inkassosakene: 59 %                                  Andel av inkassosakene: 41 %
Andel av inkassogjelden: 73 %                                  Andel av inkassogjelden: 27 %
Økning i antall inkassosaker: 31,4 %                         Økning i ant. inkassosaker: 25,7 %
Økning i inkassogjeld: 45,1 %                                    Økning i inkassogjeld: 44,5 %
Skyldig snittbeløp: Kr 7900,-                                      Skyldig snittbeløp: Kr 4400,-
Økning i snittbeløp: Kr 750,- fra 2015                        Økn. i snittbeløp: Kr 600,- fra 2015

Totale tall for betalingsanmerkninger (Bisnode Credits) - begge kjønn

Unge under 25 år                                                     Totalt for alle aldersgrupper
Antall personer: 13 860                                              Antall personer: 224 951
Antall saker: 50 641                                                   Antall saker: Ca 1,2 millioner
Total inkassogjeld: Ca 510 millioner kroner               Total inkassogjeld: Ca 40,7 milliarder
Skyldig snittbeløp: Ca Kr 10 071,-                              Skyldig snittbeløp: Kr 34 490,-

Kilde: Bisnode Credits og Kredinor pr. 01.07.2016. Kredinor er nest største inkassoselskap i Norge og håndterer mer enn 1 million inkassosaker årlig på oppdrag fra næringsdrivende innenfor energi, telecom, bank/finans, handel og service - og offentlig sektor.Tallene Kredinor viser er representative for inkassobransjen.


Unge skyldnere – enklere oppgjør

Inkassogjelden knyttet til hver sak er forholdsvis lav, og hver enkelt som skylder penger har stort sett en eller to-tre inkassosaker samtidig. De eldre har flere. De aller fleste saker løser seg på inkassostadiet, dvs. før de blir betalingsanmerkning. De fleste i denne aldersgruppen med inkassosak har ingen negativ økonomisk historikk fra tidligere, noe som betyr at det bør være enkelt å ordne opp og betale det de skylder. Menn under 25 år skylder i snitt kr 7 900,-, og unge kvinner skylder i snitt kr 4 400,-, per inkassosak. Unge med betalingsanmerkninger skylder i snitt kr 10 071,- per sak.  

Høyt forbruk blant de unge – manglende økonomisk kunnskap

Dette er unge som står i fare for å ødelegge starten på sitt økonomiske liv. Årsaken til økningen er sammensatt, men det er grunn til å tro at det dreier seg om unge som har et høyt forbruk og mangler god nok oversikt til å klare og betale når regningene kommer. Arbeidsledigheten er høy i aldersgruppen, mange faller utenom det ordinære arbeidslivet. Undersøkelser som er offentliggjort de siste årene viser også at det er lavere kunnskap om økonomi enn i resten av befolkningen i denne aldersgruppen. (Kilder: NAV, SSB, Aksje Norge, Finans Norge)

Unge med inkassosak - forhold mellom kjønnene

Menn leder an i inkassoutviklingen i alle aldersgrupper, men forskjellen mellom kvinner og menn er mindre blant de unge enn de eldre. Økningen i inkassogjeld på 44,5% blant kvinnene og 45,1% blant menn sammenlignet med 2015 kan tyde på at veksttakten blant unge kvinner øker mer enn tidligere. Årsaken til det kan skyldes at flere unge enn eldre kvinner har selvstendig økonomi. Det kan også skyldes endringer i betalingsatferd blant kvinner.

Inkasso inn i undervisningen blant unge

Denne utviklingen kan være et tegn på at de unge vet for lite om inkasso. Kredinor utvikler nå et undervisningskonsept for aldersgruppen 18-21 år. Gjennom det kan de unge lære om inkasso, få tips til gode betalingsrutiner og få tydeliggjort hvilke konsekvenser det kan ha å ikke betale innen avtalt frist. Et viktig delmål er å redusere antall dårlige betalere. Konseptet vil testes ut på skoler høsten 2016 og tilbys til videregående skoler og høyskoler fra 2017. Kredinor tar også sikte på å invitere skoleklasser inn til inkassokurs både i Oslo og på våre avdelingskontor på 10 steder i Norge.

Nøkkelord

Kontakter

Bilder

Antall inkassosaker og inkassogjelden øker blant unge under 25 år.
Antall inkassosaker og inkassogjelden øker blant unge under 25 år.
Last ned bilde
Antall inkassosaker og inkassogjelden øker blant unge under 25 år.
Antall inkassosaker og inkassogjelden øker blant unge under 25 år.
Last ned bilde
Antall inkassosaker og inkassogjelden øker blant unge under 25 år.
Antall inkassosaker og inkassogjelden øker blant unge under 25 år.
Last ned bilde

Dokumenter

Om Kredinor

Kredinor
Kredinor
Rådhusgata 27
0158 Oslo

+47 22 00 91 00http://www.kredinor.no

Kredinor er nest største inkassoselskap i Norge med en inkassoportefølje på over 1 million inkassosaker hvert år. Medregnet oppdragene innenfor purring og reskontroføring håndterer Kredinor totalt 1,5 millioner årlig, et tall som er sammenlignbart med bransjens tall for 2015 på totalt 7,5 millioner inkassosaker. Kunder og oppdragsgivere av Kredinor er bedrifter innenfor energi hvor vi følger opp forfalte strømkrav, bank/finans hvor vi følger opp krav innenfor lån, kreditt og forbruksfinansiering, telecom hvor vi bidrar slik at folk betaler regningene sine for telefon, mobil og bredbånd. I tillegg har vi en bredde av kunder innenfor handel og service - og offentlig sektor. Kredinor er et et samvirkeforetak som eies av medlemmene som også er kunder. Selskapet har nesten 500 medarbeidere fordelt på de ulike kontorene i 11 byer i Norge i dag. www.kredinor.no

Følg saker fra Kredinor

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Kredinor på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Kredinor

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom