Den norske kirke

Bekymret for tvangsretur av afghanske ungdommer

Del

Biskopene i Den norske kirke oppfordrer myndighetene til å intensivere arbeidet med å gjennomgå og vurdere sårbarhetssituasjonen for unge afghanske flyktninger.

Biskop Helga Haugland Byfuglien advarer mot at «signaleffekten» skal veie tyngre enn hensynet til unge menneskers liv og helse.
Biskop Helga Haugland Byfuglien advarer mot at «signaleffekten» skal veie tyngre enn hensynet til unge menneskers liv og helse.

Biskopene har den siste tiden fått mange henvendelser fra mennesker som er bekymret for afghanere som er bosatt i lokalsamfunn over hele landet. På vegne av Den norske kirke sier preses i Bispemøtet, Helga Haugland Byfuglien, dette om den aktuelle situasjonen:

Mange kirkemedlemmer har et stort engasjement for å støtte unge afghanere i en svært sårbar livssituasjon. De uttrykker nå dyp bekymring for de som tvangsreturneres ved fylte 18 år.

Gjennom besøk i menighetene har biskopene blitt kjent med unge afghaneres situasjon. Vi hører fortellinger om ungdommer som er sterkt preget og til dels traumatiserte av oppvekst med krig.  De frykter for sine liv dersom de blir returnert til Afghanistan.

Kirken har et ansvar overfor utsatte grupper i samfunnet, ikke minst for de som søker tilflukt hos oss fra krigs- og terrorutsatte områder i hele verden.

Vårt samfunn har ressurser til å vise medmenneskelig raushet i møte med afghanske ungdommer som er livredde for å bli tvangsreturnert til en uviss skjebne.

Vi har respekt for myndighetenes ansvar for en ansvarlig asylpolitikk. Likevel kan vi ikke akseptere at hensynet til «signaleffekten» skal veie tyngre enn hensynet til unge menneskers liv og helse.

Vi lever i en tid med store utfordringer som setter oss på prøve. Det gjelder særlig i vår behandling av medmennesker – ikke minst unge - også de som ikke er borgere av landet.

Preses i Bispemøtet,
Helga Haugland Byfuglien.

Bilder

Biskop Helga Haugland Byfuglien advarer mot at «signaleffekten» skal veie tyngre enn hensynet til unge menneskers liv og helse.
Biskop Helga Haugland Byfuglien advarer mot at «signaleffekten» skal veie tyngre enn hensynet til unge menneskers liv og helse.
Last ned bilde

Lenker

Om Den norske kirke

Den norske kirke
Kirkens hus - Rådhusgata 1-3
0151 Oslo

23 08 12 00https://kirken.no

Følg saker fra Den norske kirke

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Den norske kirke på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Den norske kirke

Sámi girkoráđđi 25 jagi / Samisk kirkeråd 25 år31.8.2018 11:29Pressemelding

Sámi girkoráđđi vuođđuduvvui 1992:s ja ráđis lei vuosttáš čoahkkin 1993:s. Dán jagi lea ge 25 jagi áigi, ja mii doallat ávvudoaluid. Dán oktavuođas Sámi girkoráđđi bovde ávvodoaluide čakčamánu 6. b. dii. 17:00. Dalle lea ipmilbálvalus ja girkogáffe. Sihke ipmilbálvalus ja girkogáffe Grønnåsen girkus, Romssas, lea rabas buohkaide geat háliidit searvat ipmilbálvalussii ja ávvudit minguin. Samisk kirkeråd ble vedtatt opprettet i 1992, og hadde sitt første møte i 1993. I år feirer vi 25-årsjubileum. Samisk kirkeråd invigterer derfor til en festmarkering med gudstjeneste og kirkekaffe i Grønnåsen kirke i Tromsø torsdag 6. september kl. 17.00. Både gudstjenesten og kirkekaffen er åpen for alle. Rådet skal fremme, verne og samordne samisk kirkeliv i Den norske kirke og ivareta urfolksspørsmål på vegne av Den norske kirke. Rådets sekretariat er lokalisert i Tromsø. https://www.facebook.com/events/903415803178614/ Om arrangementet på Facebook Nettsiden om samisk kirkeliv i Den norske kirke Kont