Presteforeningen

Bekymret for søknad til prestestillinger i Nidaros bispedømme

Del

Nidaros bispedømme er godt likt og vel drevet. Likevel er gjennomsnittsalderen blant prestene høy og søknadene til nye stillinger få. Dette har både opptatt og bekymret Presteforeningens stiftsstyre.

Nidarosdomen. Foto: Kirken.no
Nidarosdomen. Foto: Kirken.no

Nyvalgt leder, Bjørn Hesselberg, sier:

– Vi er vant med at det er få eller ingen søkere til stillinger i distriktene, men når det også er færre søkere til stillinger i sentrale strøk, blir vi bekymret.

Hesselberg har problemer med å forstå hvorfor dette skjer.

– Vi ser også at søkere som får tilbudt stilling, oftere sier nei fordi de har tilbud fra andre steder.

– Hva har stiftsstyret gjort selv med rekrutteringsutfordringen?

– Samtidig som vi har arbeidet for at senior-prestene blir stående lengre i tjenesten, har vi også vært aktive mot nyutdanna prester. Vi har bidratt til at de har fått arbeid med påfølgende permisjon slik at de har kunnet avtjene verneplikt og komme tilbake til jobb etter endt tjeneste. Samtidig har vi vært i kontakt med prester som ikke arbeider i kirken og prester som jobber i andre typer tjenester enn menighetsarbeid, for å få dem til å søke seg tilbake.

Stiftsstyrelederen er klar på at bispedømmet har godt miljø og en romslig holdning med åpenhet for ulike meninger. 

Arbeidstidsordningen et godt redskap
Hesselberg er opptatt av at arbeidstidsordningen er et godt redskap.

– Ordningen har vært omstridt, men vi opplever at den er veldig positiv for yngre prester og et godt redskap for å gjøre menighetsprest-arbeid mer attraktivt. Nå vet folk når de har fri og når de skal arbeide.

Stiftsstyrelederen i Nidaros innrømmer også at debatten som har gått i forbindelse med overføring av arbeidsgiveransvaret for prestene fra staten til kirken og høstens krevende budsjettsituasjon, kan virke skremmende på unge mennesker som tenker på å velge prestetjenesten.

– Noen lurer kanskje på om det er en trygg arbeidsplass, et sted hvor de kan jobbe lenge uten å være redd for oppsigelse og om det vil være nok penger til å drive kirken.

Bjørn Hesselberg mener at kirken fortsatt vil være en trygg og god arbeidsplass, og han ønsker svært gjerne at både nyutdanna og mer erfarne prester søker seg til Nidaros.

– Vi har godt arbeidsmiljø, en biskop som ser hver enkelt av oss og en befolkning som er glad i kirken og våre tradisjoner. De sliter kanskje ikke ut kirkebenken, men de slår ring rundt kirken når det trengs. Debatten rundt skolegudstjenester har vi for eksempel ikke hatt. Det er godt å være prest i Nidaros.

Kontakter

Bilder

Nidarosdomen. Foto: Kirken.no
Nidarosdomen. Foto: Kirken.no
Last ned bilde

Om Presteforeningen

Presteforeningen
Presteforeningen
Postboks 437 Sentrum
0103 Oslo

23 08 16 00http://www.prest.no

Presteforeningen (PF) er landets største fagforening for prester, teologiske kandidater og teologistudenter. PF er medlem av hovedsammenslutningen Unio.

PF har som mål å bistå medlemmer med rådgivning og praktisk hjelp i den enkeltes arbeidsliv, fra man begynner på profesjonsutdanningen, gjennom livet som yrkesaktiv og i pensjonisttilværelsen. PF har godt skolerte tillitsvalgte i alle landets bispedømmer og prostier, lønns- og forhandlingsutvalg i andre tariffområder og egne fagutvalg for grupper av spesialprester.

Arbeidslivsavdelingen ved foreningens sekretariat i Oslo bistår både tillitsvalgte og enkeltmedlemmer. Avdelingen har ansatte med høy kompetanse innen arbeidsrett, tariff og andre arbeidslivsspørsmål. Presteforeningen er også en profesjonsforening. Vi har en egen fagavdeling som har sin oppmerksomhet rettet mot presteprofesjonen og teologien som fag. I samarbeid med de teologiske fakultetene, arbeidsgivere og medlemmer med praktisk erfaring innen ulike disipliner, arbeider avdelingen som aktør i et stort etter- og videreutdanningsapparat.

Følg saker fra Presteforeningen

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Presteforeningen på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Presteforeningen

5. april 1942 - dagen da prestene la ned sitt embete3.4.2017 21:26Aktuelt

5. april i år er det 75 år siden over 90 prosent av prestene i Norge la ned sine embeter i protest mot den nazistiske politikkens forsøk på å ta kontroll over samfunnslivet. Selve nedleggelsen fant sted under årets påskedagsgudsjeneste og skjedde ved at erklæringen Kirkens Grunn ble lest fra kirkens prekestol. Dokumentet hevdet kirkens åndelige frihet og suverenitet og var et oppgjør med en stat som ville tvinge kirken til å akseptere okkupasjonsmakten om den fortsatt skulle få drive sitt arbeid.

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom