Mattilsynet

Bekrefter funn av nytt skrantesjuke-tilfelle i Nordfjella

Del

Mistanken fra tirsdag 28 november, om ett nytt tilfelle av skrantesjuke i Nordfjella, er nå bekreftet.

-Den statlige fellingen foregår effektivt. Denne aksjonen dreier seg ikke først og fremst om å fjerne syke dyr, men å fjerne smitten for å hindre at sykdommen sprer seg til andre hjortedyr og miljø, sier Hallgeir Herikstad, skrantesjuke-koordinator i Mattilsynet.


I tillegg til saneringen i Nordfjella foregår det kontinuerlig testing og kartlegging av hjortedyr andre steder i landet.


-Si fra til Mattilsynet hvis du ser syke hjortedyr. Symptomer på skrantesjuke er unormal oppførsel og avmagring. Dyr kan også ha slike symptomer uten å være smittet av skrantesjuke, men det er allikevel viktig at du sier ifra, sier Herikstad.


Om skrantesjuke:
Skrantesjuke (Chronic Wasting Disease (CWD)) er en prionsykdom (en type proteiner som ikke brytes ned i kroppen) hos hjortedyr. Det finnes ulike typer av prionsjukdommer hos dyr, og de mest kjente er skrapesjuke hos sau, kugalskap (BSE) hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr.
Av disse tilstandene er det bare BSE hos storfe som man vet kan smitte til mennesker. Smitte til menneske er ikke rapportert i forbindelse med skrapesjuke hos sau, eller skrantesjuke hos hjortedyr.
Det er ikke påvist noen sammenheng mellom skrapesjuke hos sau, BSE hos storfe og skrantesjuke hos hjortedyr.
Skrantesjuke er kjent i USA og Canada. I tillegg er sykdommen påvist i Sør-Korea etter import av dyr fra Canada.
Sykdommen er dødelig for dyr.

Nøkkelord

Kontakter

Om Mattilsynet

Mattilsynet
Mattilsynet
Felles postmottak - postboks 383
2381 Brumunddal

22 40 00 00http://www.mattilsynet.no

Mattilsynet er eit statleg, landsdekkjande forvaltingsorgan som er med på å sikre forbrukarane trygg mat og trygt drikkevatn. Vi skal fremje folke-, plante- , fiske- og dyrehelse, miljøvennleg produksjon og etisk forsvarleg hald av fisk og dyr. Mattilsynet har også oppgåver i høve til kosmetikk og legemiddel og fører tilsyn med dyrehelsepersonell.

Mattilsynet sine roller er å utarbeide framlegg til, forvalte og rettleie om regelverk, føre eit risikobasert tilsyn, formidle informasjon og kunnskap og ha beredskap. Mattilsynet skal gi faglege råd til Landbruks- og matdepartementet, Nærings-og fiskeridepartementet og Helse- og omsorgsdepartementet.

Følg saker fra Mattilsynet

Registrer deg med din epostadresse under for å få de nyeste sakene fra Mattilsynet på epost fortløpende. Du kan melde deg av når som helst.

Siste saker fra Mattilsynet

I vårt presserom finner du alle våre siste saker, kontaktpersoner, bilder, dokumenter og annen relevant informasjon om oss.

Besøk vårt presserom